Differentiatiestage Neurologie: Algemene perifere deelopleiding

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Overwegend poliklinische werkzaamheden. Bereikbaarheidsdiensten die inspectie “proof” zijn. Dienstenrooster wordt door assistenten (AIOS en ANIOSen) zelf gemaakt. Mogelijkheid tot het zelf verrichten van KNF werkzaamheden. De AIOS is voorzitter van de dagelijkse overdracht. Zeer plezierige en open werksfeer en er is géén drempel voor overleg met de achterwacht. Ruimte voor onderwijs, ook tijdens het overleg op de poli. Drie vaste onderwijsmomenten per week, waaronder een patiëntdemonstratie. 1x Per week een vast moment met de opleider om eventuele knelpunten te bespreken.

I.o.m. hoofdopleider Neurologie Erasmus MC
Eigen initiatieven van de AIOS worden op prijs gesteld en waar mogelijk gehonoreerd.

 

(in alfabetische volgorde)

Dr. S.L.M. Bakker, neuroloog-opleider

Mw. drs. Y.A.M. Grimbergen, neuroloog

Dr. T. den Heijer, neuroloog

Drs. G.J. de Jong, neuroloog

Mw. drs. L.H. Penning de Vried-Bos, neuroloog

Mw. drs. F.H. Vermeij, neuroloog-plaatsvervangend opleider

Sollicitatie en contact

Dr. S(tef).L.M. Bakker, neuroloog-opleider

Tel: 010 4616228 of b.g.g. 6142

Email: s.bakker@sfg.nl

 

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/