Differentiatiestage Algemene Kindergeneeskunde

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleidingsgroep van de afdeling Kindergeneeskunde van het St. Franciscus Gasthuis ambieert een uitstekende opleiding aan de arts-assistent in opleiding tot kinderarts te bieden.

Wat maakt het St. Franciscus Gasthuis tot een unieke en leerzame ervaring:

-        Zeer divers patiëntenaanbod

-         Een moderne post-IC/HC afdeling

-         Zorgen voor kinderen op de afdeling neonatologie

            -         Samenwerking met extramurale hulpverleners (huisartsen,                 psychologen, fysiotherapeuten etc.)

-          Nauwe samenwerking met kindergeneeskundige specialisten van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam
Stimulatie actieve participatie in onderwijs en onderzoek in het ziekenhuis
De kindergeneeskunde in het Sint Franciscus Gasthuis omvat de volgende afdelingen:

-  Kinderafdeling; Klinische zorg voor kinderen van 0-17 jaar. Er zijn 11 boxen en 3 zalen met in totaal 16 klinische bedden en 5 bedden voor dagbehandeling. Er worden ook kinderen voor overige specialismen opgenomen, zoals chirurgie, orthopedie, urologie, dermatologie en KNO.

-  Neonatologie; hoog gespecialiseerde zorg. Er zijn twee high care units voor 12 patiëntplekken met aangrenzend een opvangkamer met twee patiënt-stabilisatie-plekken. Daarnaast zijn er twee zalen van respectievelijk 2 en 4 bedden. De afdeling kent 4 erkende bedden voor de opvang van extreme prematuren of baby’s die gespecialiseerde zorg nodig hebben (post-IC/HC).

-  Polikliniek Kindergeneeskunde met reguliere spreekuren en themaspreekuren.

-  Acute zorg geleverd op de Spoed Eisende Hulp

-  Opvang van neonaten op de kraamsuites en het oper

De vakgroep kindergeneeskunde bestaat uit 9 kinderartsen, elk met eigen aandachtsgebied (http://www.sfg.nl/smartsite.dws?id=327). Zij werken samen met 8 arts-assistenten, waarvan 2 in opleiding tot kinderarts. Daarnaast zijn er regelmatig co-assistenten, huisartsen-in-opleiding, verloskunde-studenten en SEH-artsen-in-opleiding.

 

De opleiding wordt jaarlijks door het Leerhuis geëvalueerd (D-rect). Alle kinderartsen volgen teach-the-teacher-cursussen. Om alle facetten van de opleiding optimaal te kunnen ontwikkelen is er een opleidingskerngroep geformeerd, waarin naast de opleider en waarnemend opleider drie andere stafleden participeren. Binnen deze opleidingskerngroep worden de praktische gang van zaken rond de

opleiding evenals nieuwe ontwikkelingen wekelijks besproken. Maandelijks vinden besprekingen plaats met de gehele opleidingsgroep, waarin voortdurende aandacht is voor vernieuwing van de opleiding.

 

Sollicitatie en contact

Indien u geinteresseerd bent in deze stage en/of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

Mw. dr. H.T.M. Jongejan, opleider Kindergeneeskunde
Mw. drs. A.K.E. Hoffmann-Haringsma, waarnemend opleider
Tel: 010 - 4616696

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/