Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Grote gedifferentieerde afdeling vaatchirurgie, zowel qua zwaarte van aandoeningen en ingrepen, als qua aantallen. De vaatchirurgie wordt in de volle breedte uitgeoefend met naast de conventionele chirurgie een nadruk op endovasculaire behandelingstechnieken.
Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) vervult een regiefunctie voor (endovasculaire) aortachirurgie. Er is een grote praktijk met patiënten met perifeer vaatlijden die conservatief, endovasculair en operatief behandeld worden. Er is veel aandacht voor carotischirurgie en dialyse shuntchirurgie. Jaarlijks worden ongeveer 700 arteriële reconstructies verricht. In het spatadercentrum wordt het volledige (endo)veneuze behandelingsspectrum aangeboden. Wetenschappelijk onderzoek heeft een belangrijke plaats in de vaatchirurgie in het SEZ.
Er is een erkende CHIVO opleiding  hetgeen in de toekomst noodzakelijk zal zijn om recht te krijgen op het certificaat vaatchirurg van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie.

Zorgeenheid Heelkunde
De zorgeenheid Heelkunde bestaat uit de Polikliniek Heelkunde met onder andere een nursepractitioner vaatchirurgie, het Behandelcentrum Heelkunde en 3 verpleegafdelingen. Op verpleegafdelingen B1 en B2 worden long-stay patiënten opgenomen en verpleegd en verpleegafdeling B3 is ingericht voor short-stay en dagopnames. Afdeling B1 (A-kant) is de vaatchirurgische verpleegafdeling met gespecialiseerde verpleegkundigen en een nurse practitioner. Deze afdeling bestaat uit 15 bedden. De dagelijkse zorg op de afdeling wordt geleverd door een zaalarts en de differentiatie AIOS, ondersteund door de nurse practitioner en onder supervisie van de vaatchirurgen.

Opleidersgroep Heelkunde
De zorgeenheid Heelkunde van het ETZ onderscheidt vijf aandachtsgebieden: vaatchirurgie, gastro-enterologische chirurgie, longchirurgie, chirurgische oncologie en traumatologie. In het ETZ werken 10 chirurgen. Naast algemene kennis en kunde heeft ieder van de chirurgen zich gespecialiseerd. De specialisaties zijn:

Drs. D.H.C. Burger:
vaatchirurgie, spataderbehandeling, intensive care
Drs. T. van Egmond:
traumatologie, longchirurgie, spoedeisende geneeskunde, militair chirurg
Dr. J. Heisterkamp:
gastro-intestinale chirurgie, oncologie, buikwand chirurgie 
Dr. F.H.W.M. van der Heijden:
traumatologie, vaatchirurgie, handchirurgie, algemene chirurgie 
Dr. J.M.M. Heyligers:
vaatchirurgie, spataderbehandeling
Dr. H.J.M. Oostvogel:
gastro-intestinale chirurgie, laparoscopische chirurgie voor zure reflux, buikwand chirurgie, colon en rectum chirurgie, liesbreukchirurgie
Prof. Dr. J.A. Roukema:
oncologie, gastro-intestinale chirurgie, hoofd hals chirurgie, longchirurgie, endocriene chirurgie 
Dr. M.H.J. Verhofstad:
traumatologie,handchirurgie,  hoofd-hals chirurgie, sportgeneeskunde, liesbreukchirurgie
Dr. P.W.H.E. Vriens:
vaatchirurgie, spataderbehandeling, liesbreukchirurgie.

Opleidersgroep vaatchirurgie
Op een totaal van 18 chirurgen in de Maatschap Chirurgie Midden Brabant houden 6 chirurgen zich bezig met vaatchirurgie, allen fellow of the European Board of Vascular Surgery, 3 van hen werken permanent op de locatie St Elisabeth . Op dit moment is er 1 chirurg in vervolgopleiding tot vaatchirurg (CHIVO) en 2 AIOS heelkunde met als differentiatie vaatchirurgie. Zij worden ondersteund door A(N)IOS en 2 nurse practitioners vaatchirurgie. Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek hebben hoge prioriteit

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie gastro-intestinale chirurgie kunnen worden ingewonnen bij dr. Patrick W.H.E. Vriens, opleider chirurgie of bij Maaike S. Ibelings, plaatsvervangend opleider chirurgie via het secretariaat Chirurgie: (013) 221 3525 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen