Differentiatiestage Thorax radiologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Het is het enige niet-academische ziekenhuis in Nederland dat is aangewezen als regionaal traumacentrum. Tijdens uw stage werkt u nauw samen met de longartsen en komt een grote diversiteit aan pathologie aan bod. De afdeling Longziekten op locatie Elisabeth heeft chronisch longfalen, oncologie, interstitieel longlijden en Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS) als speerpunten, waardoor veel patiënten met deze longziekten kunnen worden gezien.

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie kunnen worden ingewonnen bij de heer dr. P.N.M. Lohle, opleider of de heer dr. R.H.J. Pijpers, plaatsvervangend opleider. Telefoon (013) 539 2065

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen