Differentiatiestage Prenatale geneeskunde Prenatale Diagnostiek

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Voor de drie genoemde differentiaties bestaan aparte polikliniek sessies.

In de urogynaecologie worden vooral tweede en derdelijns verwijzingen gezien. Alle courante diagnostiek en behandelingsmogelijkheden bestaan conform de voorschriften van de NVOG en IUGA/ICS.
Op de voortplantingsafdeling zijn alle diagnostische en therapeutische mogelijkheden (inclusief IVF e.d.) mogelijk. Ons IVF centrum is een van de oudste in Nederland.
Er bestaat een Prenatale Diagnostiek centrum inclusief geavanceerd ultrageluidsonderzoek sedert 10 jaar waar alle courante diagnostiek mogelijk is.

Organisatie van de opleiding
Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is een grote opleidingsinstelling, waar de afdeling Verloskunde, Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde  een van de langst aanwezige opleidingen is. Er zijn 13 opleidingen, er is een actieve opleidingscommissie en er zijn regelmatig ziekenhuisbrede opleidingsbijeenkomsten. Het ziekenhuis heeft een aparte opleidingsafdeling met onder andere een uitgebreide bibliotheek, collegezalen, simulatie training. 

De opleidingsgroep bestaat uit 8 gynaecologen,waarvan er 5 gepromoveerd zijn. Iedere gynaecoloog heeft zijn/haar eigen aandachtsgebied of subspecialisatie.
Er is elke dag een uitgebreid ochtendrapport. Eenmaal per week is er een grote (uitgebreide) visite. Eenmaal per week is er een uitgebreide patiëntenbespreking met de kinderartsen. Voorts is er eenmaal per week een operatie indicatie bespreking van de patiënten die in de erop volgende week geopereerd worden. Tenslotte houdt een assistent per week een korte voordracht over een wetenschappelijke publicatie.

Eenmaal per maand is er een urogynaecologie bespreking (met de urologen, bekkenfysiotherapeuten en colo-rectaal chirurgen), een pathologie bespreking, en een sexuologie bespreking.
Er zijn regelmatige leerbijeenkomsten met het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Er wordt een jaarverslag gemaakt.

Sollicitatie en contact

  • Aanvangmogelijkheden: in overleg. In principe een differentiatie assistent per differentiatie aandachtsgebied per jaar
  • Eisen aan sollicitant: de standaard NVOG eisen voor differentiatie assistent
  • Procedure aanmelden volgens NVOG richtlijnen wat betreft de tijd (in het derde jaar) en aan te melden bij de opleider en plaatsvervangend opleider
  • Contactgegevens: Dr. H.A.M. Vervest, opleider en Dr. P.F. Boekkooi, plaatsvervangend opleider

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen