Differentiatiestage Lean orthopedie Lean orthopedie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Gedurende de stage zal in nauwe samenwerking met een Medisch Lean Specialist, de procesgang in de orthopedische praktijk worden bekeken en geanalyseerd.

Het Toyota Production System (“TPS”) en Lean Thinking filosofie (“Lean”) vormen de basis  waarop in het Tilburgse Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) de organisatie van zorg in het algemeen, en de orthopedie in het bijzonder, wordt gereorganiseerd. 

Elementen uit de organisatie van processen in de  automotive industrie (Toyota, Scania), andere productiebedrijven (Kaas Furniture, Boeing), verschillende (inter)nationale  zorginstellingen (Theda Care, Virginia Mason, Maastro, Icare) en zorgverzekeraar Achmea, worden ingepast in de werkwijze binnen het  St Elisabeth ziekenhuis.

Belangrijkste factorenen zijn: Waarde (Value), Verspilling (Waste), Standaardisatie, Mensen (patienten en medewerkers) en Continu Verbeteren

Er wordt gezocht naar een juiste balans in deze factoren waarbij zoveel mogelijk waarde wordt toegevoegd in het zorgproces, door medewerkers uit te dagen verspilling te zien en verwijderen en uiteindelijk te komen tot dynamische standaard werkwijzen die regelmatig worden geëvalueerd en verbeterd
De arts in opleiding tot orthopedisch chirurg krijgt tijdens deze stage de kans om te  werken in een STZ ziekenhuis met alle daarbij behorende mogelijkheden, maar krijgt daarbij de kans ervaring op te doen in trajecten ter verbetering van Logistiek, Service en Doelmatigheid in de gezondheidszorg .

Deze stage is vooral bedoeld voor AIOS met  interesse in management, proces verbetering en behoefte aan grip op de zaken die kwaliteit  en veiligheid van zorg bepalen, deze mensen worden dan ook van harte uitgenodigd te solliciteren.

Gedurende de stage zal in nauwe samenwerking met een Medisch Lean Specialist, de procesgang in de orthopedische praktijk worden bekeken en geanalyseerd.

Sollicitatie en contact

sollicitaties richten tot t.gosens@elisabeth.nl

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen