Differentiatiestage Kinder- en jeugdpsychiatrie Sociale pediatrie & Kinder- en jeugdpsychiatrie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) is een van de weinige niet-academische ziekenhuizen waar de kinderarts intensief samenwerkt met medisch psychologen, kinderpsychiaters, pedagogische medewerkers, GGZ en jeugdzorg. Dit multidisciplinaire PediatriePlusTeam bespreekt wekelijks op de kinderafdeling alle kinderen met gedragsproblemen, verwijst naar elkaar en geeft elkaar feedback. Deze unieke constructie zorgt voor kortere lijnen in het beantwoorden van medische vraagstukken van de kinderen en hun ouders.
Daarnaast is ons ziekenhuis het enige niet-academische ziekenhuis in Nederland met een zeer uitgebreide kinderpsychiatrische polikliniek.

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie Sociale pediatrie & Kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen worden ingewonnen bij dr. Obihara (opleider kindergeneeskunde), mw. drs. Gordijn (kinder- en jeugdpsychiater) of mw.drs. Smeets (sociale pediater).

Contactgegevens
Hilvarenbeekseweg 60
5022 LC Tilburg
Telefoon 013-5392953
Fax 013-5359433.
email: c.obihara@elisabeth.nl of m.gordijn@elisabeth.nl

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen