Differentiatiestage Interventieradiologie Interventieradiologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wij zijn uniek in Nederland en leren u:

  • de meest geavanceerd neurointerventies (grootste neurocentrum van Nederland);
  • uterusinterventies, zoals myoomembolisatie, adenomyosis embolisatie en postpartumbloeding embolisaties (grootste uterusembolisatiecentrum in Nederland);
  • herstel wervelfracturen zoals percutane vertebroplastiek (grootste vertebroplastiekcentrum in Nederland).

Daarnaast leren wij u standaard interventies, zoals:

  • interventies bij patiënten met perifeer vaatlijden met veel Below The Knee procedures en in samenwerking met de chirurgen op OK de EVAR-, TEVAR-procedures;
  • acute interventies bij bloedingen (waaronder veel gastrointestinaal en pulmonaal) en traumatisch letsel;
  • urineweg interventies;
  • galweg interventies;
  • neurointerventies (stroke behandeling, coilen van aneurysmata, lijmen van AVM’s).

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie kunnen worden ingewonnen bij de heer dr. P.N.M. Lohle, opleider of de heer dr. R.H.J. Pijpers, plaatsvervangend opleider. Telefoon (013) 539 80 13

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen