Differentiatiestage Cardiovasculaire radiologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Niettemin verloopt het contact met de cardiologen via korte lijnen en is de samenwerking persoonlijk. De cardiologen zien voor de cardiovasculaire radiologen echt een rol in de interpretatie en verslaglegging van de CTCA's en MRI's. Dus de radioloog is er niet alleen voor de "extracardiale bevindingen". Er is veel mogelijkheid om als differantiatie AIOS betrokken te raken bij én verantwoordelijkheid te nemen voor de op de radiologie uitgevoerde onderzoeken. De cardiologen hebben zelf geen opleiding cardiologie en staan wellicht daardoor altijd klaar voor uitleg.

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie kunnen worden ingewonnen bij de heer dr. P.N.M. Lohle, opleider of de heer dr. R.H.J. Pijpers, plaatsvervangend opleider. Telefoon (013) 539 2065

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen