Differentiatiestage Algemeen Algemene Kindergeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wij bieden u een stage plek binnen een leuk team waar u vanuit een veilige, prettige leeromgeving en met onderling respect en waardering van de medewerkers uw kennis van een brede en integrale kindergeneeskunde in zijn hele breedte kan vergroten. Een gezellige werkplek waaruit u, als kinderarts in spé, een eigen polikliniek met een diversiteit aan ziektebeelden draait. Dit allemaal in een adherentiegebied van 450.000 inwoners.

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de stage Algemene Kindergeneeskunde kunnen worden ingewonnen bij dr. C. C. Obihara (opleider) of dr. P.J. van Dijken (plv. opleider)

Opleiding Kindergeneeskunde,
Hilvarenbeekseweg 60,
5022 LC Tilburg.
Telefoon 013-5392953, Fax 013-5359433.
email: c.obihara@elisabeth.nl of p.dijken@elisabeth.nl .

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen