Differentiatiestage rug EZ

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis is een fusieziekenhuis per 1-1-16. In de afgelopen jaren is er reeds op maatschapsnivo gefuseerd en is er sprake van uitwisseling en gelijkrichting tussen de praktijken. In het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis vindt poliklinische zorg via triage plaats, dit stelt de differentiant in staat om gespecificeerde poli's op het gebied van  spinale klachten van degeneratieve, traumatische en metastatische aard uit te voeren. Daarnaast is er een goede waarborg om (geopereerde) patiënten poliklinisch te vervolgen.

Lokatie Elisabeth is een level 1 traumacentrum en de standplaats van het Neurochirurgisch Centrum Brabant, hetgeen zich uit in een tertiaire verwijzing van spinale problematiek uit vrijwel geheel Noord-Brabant.

De differentiagestage behelst een combinatie van poliklinische zorg, operatieve ingrepen, kwaliteitsbevordering van klinische zorgpaden en wetenschappelijke kennis. De verdeling tussen deze facetten zal ongeveer 25% poliklinische zorg, 40% operatieve zorg, 20% wetenschap en kwaliteit. De overige 15% zal besteed worden aan acute zorg, onderwijs ten behoeve van de opleidingsassistenten en algemene administratie.

Operatieve zorg zal enerzijds de multidisciplinaire behandeling van de degeneratieve problemen van de cervicale en lumbale wervelkolom omvatten met computer genavigeerde minimaal invasieve lumbale spondylodese en cervicale spondylodese.  Anderszijds is er door de level 1 traumacentrumfunctie een grote exposure aan traumatische wervelkolomletsels. Ook de steeds vaker voorkomende metatstatische bedreiging van het ruggemerg met (partiele) dwarslesies vormen een groot deel van het werk voor de differentiant.

De differentiant zal een actieve rol spelen in het verbeteren van klinisch zorgpaden. Binnen de afdeling heerst een cultuur van continue verbetering van de zorg. De differentiant zal actief bijdragen in het implementeren van de richtlijnen van de NOV, verbeteren van veiligheid en optimaliseren van patiënt gerelateerde uitkomsten.

Verder zal de differentiant een actieve rol spelen in de bestaande opleiding die binnen de afdeling aanwezig is.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen