Differentiatiestage Perinatologie Verloskunde en perinatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

- 3 perinatologen (A. Merien, H. Zondervan en L. Wijnberger)
- 2 gynaecologen met aandachtsgebied perinatologie en verloskunde (K de Boer en A Huisman)
- Invasieve prenatale diagnostiek in eigen centrum
- 24 uur, 7 dagen per week bezetting klinisch verloskundigen
- Actieve POP poli
- Neonatologie met post IC/HC neonatale opvang
- Bespreking van indicaties en beleid van alle nieuwe zwangeren

 

De Alysis Zorggroep is het samenwerkingsverband tussen Ziekenhuis Rijnstate, Kliniek Velp, Ziekenhuis Zevenaar en Verpleeghuis Zevenaar. De Alysis Zorggroep staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg door professionaliteit, betrokkenheid en innovatie, waarbij het belang van de patiënt centraal staat. De Alysis Zorggroep biedt goed bereikbare zorg voor alle circa 600.000 inwoners van haar verzorgingsgebied en is met circa 6.000 medewerkers de grootste werkgever van de regio Arnhem.

Binnen de Alysis Zorggroep worden gemiddeld per jaar 90 AIOS opgeleid verdeeld over 25 disciplines. Voor de opleiding wordt nauw samengewerkt in de regio, voor Gynaecologie/obstetrie is dat de OOR-ON regio. De opleidingen hebben een prominente plek binnen het ziekenhuis. Dit heeft geresulteerd in het Leerhuis, met skillslabs, simulatie-onderwijs (o.a. laparoscopische simulaties) en diverse scholingen met verscheidene leervormen (blended-learning). Alysis vindt de begeleiding en scholing van de AIOS (en anio’s) zeer belangrijk. Daarom worden alle supervisoren geschoold in de begeleiding en vindt jaarlijks een kwaliteitsmeting plaats, waarna verbeterpunten worden opgepakt.

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm