Differentiatiestage Interventieradiologie Interventie

Duur: 
18 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat gaat de AIOS leren?

Rijnstate biedt een grote en gevarieerde interventiepraktijk met nadruk op vasculaire Interventieradiologie. De sectie bestaat per 1 januari 2021 uit 6 Interventieradiologen.

Daarnaast is er een uitgebreid palet van non-vasculaire interventies (Urologie, MDL, Gynaecologie). Er is een uitstekende samenwerking met vaatchirurgen, neurologen en andere aanvragende specialisten.

Rijnstate beschikt over 1 angiokamer op afdeling Radiologie, twee hybride angiosuites.

Er is dagelijks een volledig interventieprogramma. Regelmatig wordt een dubbel programma gedraaid, wat differentianten de kans biedt zelfstandig te werken.

Voorbeelden van aanbod Interventieradiologie:

  • Volledig pakket aan vasculaire interventies, waaronder complexe aorta-interventies (TEVAR, FEVAR, CERAB, Iliac branch devices, EVAR) en perifere interventies (cruraal, endoluminale bypass).
  • Stroke interventies (IATs). Rijnstate is een van de grootste IAT-centra van Nederland.
  • Veneuze interventies. Rijnstate is een van de vier verwijscentra in Nederland voor behandeling van diep veneuze occlusies. Daarnaast plaatsing centrale lijnen, getunnelde dialyse katheters.
  • Acute interventies, zoals embolisatie bloedingen (darmbloeding, fluxus post partum, trauma).
  • Non-vasculaire interventies, waaronder NSK, JJ-plaatsing, PEG, PTCD, plaatsing peritoneaal dialyse katheters en percutane ablatie van schildkliernoduli.
  • Geavanceerde diagnostiek, o.a. met spectrale CT (Philips iQon).

De sectie Interventieradiologie is actief betrokken bij landelijk en internationaal onderzoek, o.a. MR CLEAN en CONTRAST

Rijnstate heeft een volledige opleiding Radiologie. De AIOS-groep is relatief klein ten opzichte van het aantal radiologen, daardoor is er veel mogelijkheid tot supervisie en leren. De productie is niet afhankelijk van de AIOS, dit komt het opleidingsklimaat zeer ten goede. In Rijnstate is een actief goed werkend Leerhuis. Deze helpt met het doen van onderzoek en heeft een uitgebreid en breed programma van scholing waaronder DOO. Aan alle kwaliteitsinstrumenten wordt meegedaan zoals EFFECT, D-RECT, exit gesprekken, IFMS etc. De radiologen zijn actief in de organisatie van het ziekenhuis op alle niveaus. 

De radiologen zijn allemaal lid van verschillende secties van de NVvR. Regelmatig zijn radiologen docent op de Sandwich cursus en/of cursusleider.

Sinds 2010 zijn de vakgroepen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde gefuseerd en is er een vruchtbare samenwerking ontstaan waarbij beide deelgebieden elkaar versterken.

 

Rijnstate Ziekenhuis

 

Het Rijnstate Ziekenhuis is onderdeel van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en bestaat uit de locaties in Arnhem Noord, Zevenaar, Arnhem Zuid en Velp. Binnen de vakgroep radiologie en nucleaire geneeskunde van het Rijnstate werken 18 radiologen, 3 nucleair geneeskundigen, afwisselend fellows op de diverse differentiatie onderdelen en 4 PA's. Hierdoor is er een optimale leeromgeving waarbij kennis voordurend wordt uitgewisseld. De afdeling is uitgerust met state of the art apparatuur, waaronder een 256-rings dual energy CT, hybride OK, PET-CT’s en SPECT-CT gammacamera’s, 1.5 T MRI’s en een 3 Tesla MRI.

Sollicitatie en contact

dhr. J.M. Martens, interventieradioloog

 

Telefoon: 088-0058888

 

E-mail: jmmartens@rijnstate.nl

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm