Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Endoscopie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

We bieden de mogelijkheid om tijdens de stage Endoscopie kennis te maken met een zeer breed aanbod van zowel diagnostische als therapeutische minimaal invasieve procedures. Er zijn vier gynaecologen die zich bezighouden met de endoscopie. Het ziekenhuis Rijnstate heeft een werkgroep Endoscopie waarin chirurgen, urologen en gynaecologen participeren. Sinds 2010 hebben we in ziekenhuis Rijnstate de beschikking over de Da Vinci Robot.

 

Sollicitatie en contact

Sollicitatie en contact:
Aanvangmogelijkheden stage: medio 2011. Momenteel is er een fellow endoscopie werkzaam.
Aantal plekken: 1
Eisen aan sollicitant: enige affiniteit met de endoscopie.

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm