Differentiatiestage Bariatrie/ WLS-chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Rijnstate Ziekenhuis is onderdeel van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. In het Rijnstate Ziekenhuis wordt de algemene heelkunde in zijn volle breedte uitgeoefend.
Binnen het Rijnstate Ziekenhuis worden veel laparoscopische ingrepen verricht, waaronder de colonresecties, de rectopexieen, de nissen fundiplicatie, en herniacorrecties. Daarnaast is er een groot centrum voor bariatrie waarbij het volledige scala aan bariatische ingrepen wordt verricht. Met circa 800 bariatrische ingrepen per jaar is de kliniek voor overgewichtschirurgie de grootste in Nederland. Rondom voor- en nazorgtraject is een intensieve samenwerking met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) opgezet. Patiënten worden in Rijnstate o.a. begeleid door 3 gespecialiseerde morbide obesitasverpleegkundigen.
Gedurende de differentiatie Is er veel aandacht voor alle aspecten van de bariatrische chirurgie. Met 5 sessies en 15-20 overgewichtsoperaties per week komt het operatieve deel uitvoerig aan bod. Daarnaast zijn er verscheidene Morbide Obesitas poli-sessies waar pre- en postoperatief beleid en indicatiestelling veelvuldig passeren.
Gedurende de differentiatie worden uw spreekuren gekoppeld aan de een van drie MO-chirurgen van Rijnstate. Er zijn speciale spreekuren voor gastro-intestinale en bariatische chirurgie, maar vaak is ook de populatie op een spreekuur gemengd. De bariatrische sectie heeft een eigen arts-onderzoeker in dienst die de vele onderzoeken binnen de afdeling coördineert. Naast dit wetenschappelijk onderzoek doet de afdeling vernieuwend experimenteel onderzoek op het gebied van nieuwe technieken voor overgewichtsbehandeling, waaronder de Endobarrier en de Greter Curvature Plication. Iedere AIOS wordt aangemoedigd aan dit wetenschappelijk onderzoek deel te nemen en wordt daarin actief begeleid.
Aan het eind van uw opleiding zal U morbide obesitas zelfstandig kunnen behandelen. Bij uw operatieve vaardigheden horen dan: het zelfstandig uitvoeren van een laparoscopische maagbandplaatsing, een sleeve gastrectomie en een gastric bypass procedure.
Ruim aanbod aan patiënten die gezien worden op de polikliniek specifiek voor morbide obesitas.
Het deel van de operaties dat door de assistent wordt verricht is afhankelijk van de voortgang.

De samenstelling van de inhoud van de stage wordt in overleg gedaan. De nadruk kan gelegd worden op onderdelen van de MO-chirurgie en GE chirurgie, daar waar de behoefte van de differentiant bestaat. Een en ander gebeurt in overleg met de opleider. Gedurende de differentiatie zal de AIOS verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de refereeravonden MO chirurgie. Gedurende deze avonden zal hij/zij zelf een critical appraised topic verzorgen. De AIOS zal, in samenspraak met een MO chirurg, zorg dragen voor de begeleiding van de jongerejaars gedurende het reguliere onderwijs, wanneer daar een MO onderwerp besproken wordt. Gedurende de differentiatiejaren zal de AIOS een onderwerp wetenschappelijk bewerken wat zal leidden tot een voordracht en/of publicatie.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan dr. M.M.P.J. Reijnen: mreijnen@rijnstate.nl
Specifieke informatie: dr. F.J. Berends of I.M.C. Janssen: fberends@rijnstate.nl; Ijanssen@rijnstate.nl
Contact via secretariaat chirurgie: Tel.: (088) 005 6909

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm