Differentiatiestage Kinderrevalidatie Etalagestage Kinderrevalidatie team schoolgaande jeugd, 4-18 jaar

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Rijnlands Revalidatie Centrum biedt specialistische revalidatiezorg die optimaal is afgestemd op de vraag en mogelijkheden van de patiënt en zijn/haar leefomgeving. Continue kwaliteitsverbetering en zorg ten behoeve van patiënt, medewerker en organisatie staan daarbij centraal.

Kinderrevalidatie vormt een belangrijk aandeel binnen de revalidatie. In de kinderrevalidatie wordt het beloop van een aandoening niet alleen beïnvloed door het natuurlijke beloop maar ook door factoren als groei en ontwikkeling van een kind en de omgeving waarin het kind opgroeit. Het Rijnlands Revalidatie Centrum heeft meerdere specialistische teams op de poliklinische afdeling kinderrevalidatie; Neuromusculaire Aandoeningen (NMA),  Kinderen met Onverklaarde Lichamelijk Klachten (KOLK) en Developmental Coördination Disorder  (DCD) zijn drie belangrijke doelgroepen. Deze stage is een unieke kans om je meer te verdiepen in deze aandoeningen en het beloop hiervan bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Je krijgt kennis van de diagnostiek en de diverse behandelmogelijkheden en bent in staat een adequaat behandelplan op te stellen. Je werkt in een specialistisch multidisciplinair team onder supervisie van kinderrevalidatieartsen met expertise in deze specifieke diagnosegroepen. 

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om te participeren in de “Jongerenpoli”.  Deze poli is speciaal opgericht voor jongeren van 16 tot 25 jaar met lichamelijke beperkingen.

Op de afdeling kinderrevalidatie zit er naast de AIOS die de keuzestage doet 1 AIOS of 1 ANIOS. In totaal werken er in het revalidatiecentrum op de andere afdelingen nog 2 arts-assistenten revalidatie in opleiding en meerdere arts-assistenten niet in opleiding.

Onderwijs:
De AIOS neemt deel aan het lokaal onderwijs 1x per week (oa CAT-besprekingen, casuïstiek). De AIOS heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan het regionale onderwijs, 1 dag/maand. Dagelijks is er een generaal rapport waar de AIOS bij aanwezig zal zijn en actief aan deelneemt.

Inwerkprogramma
De AIOS zal worden ingewerkt volgens het reguliere inwerkprogramma van de afdeling en het revalidatiecentrum.

Beoordeling en toetsing
- 6 KPB’s
- Voortgangsgesprek na 3 maanden
- Minimaal 1 CAT en casuspresentatie
- 360gr feedback

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact

Een stage kan per 1 maart of 1 september aanvangen en duurt in principe 6 maanden. Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV, kunt u richten aan V.V. Valkenburg, opleider, vvv@rrc.nl.
Er zijn maximaal 1 a 2 beschikbare plekken per jaar. 

Basalt Leiden

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Basalt Leiden
Wassenaarseweg 501
2333 AL LEIDEN

tel.: 071-519 51 95