Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen psychiatrische psychotherapie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op de afdeling worden patiënten behandeld met persoonlijkheidspathologie en met syndroompathologie als stemmings- en angststoornissen, dat wordt onderhouden door persoonlijkheidspathologie.
Een aantal patiënten krijgt daarom naast de psychotherapie farmacotherapeutische ondersteuning.
De aangeboden behandelingen zijn zoveel mogelijk empirisch ondersteund, maar altijd toegesneden op de unieke situatie van de patiënt.
Op de afdeling wordt zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van de psychotherapie.
Onder het motto 'methodisch werken, integratief denken' worden de volgende behandelmodellen aangeboden: gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie, kortdurende psychodynamische psychotherapie, schema focused therapie, transference focused therapie, groepstherapie en systeemtherapie. 

Sollicitatie en contact

belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor een oriënterend gesprek om de sfeer te proeven en gewenste mogelijkheden te bespreken.

contactgegevens:
dr CG Kooiman, psychiater
Riagg Rijnmond
afdeling Psychotherapie
Stationsplein 2
3112 HJ Schiedam
010-4453425
kkooiman@riaggrijnmond.nl

RIAGG Rijnmond

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

RIAGG Rijnmond
Mathenesserlaan 208
3014 HH Rotterdam

tel.: 010 44 53 425