Differentiatiestage Zorgmanagement en Leiderschapsontwikkeling medisch specialist

Aanvang: 
21-06-2016
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Als medisch specialist ben je naast je directe werk in de zorg betrokken bij het beleid en management van de organisatie. Binnen het team waar je werkt, binnen de managementstructuur en als lid van de medische staf. Dat vraagt soms andere competenties dan waar je in opgeleid bent. Hoe manage je je team rond een patiënt? Wat is je leiderschapsstijl? Hoe ben je effectief in het uitdragen en realiseren van je visie? Hoe combineer je je taken in de zorg en in het beleid? Hoe werk je samen met managers en bestuur om je doelen te bereiken? Hoe werkt überhaupt een zorgorganisatie en hoe bereikt ze  haar strategische doelen en een gezonde bedrijfsvoering? Hoe verlopen de contacten met zorgverzekeraars, de IGZ, de raad van toezicht? En, hoe worden de artsen betrokken in het beleid van de organisatie?

Deze vragen gaan over het belang van betrokkenheid van de medisch specialist in dienstverband bij beleid in de organisatie om goede zorg te kunnen bieden.

In deze etalagestage is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling als medisch specialist op het gebied van leiderschap en het verkrijgen van inzicht in bedrijfsvoering en strategie van een zorgorganisatie. Dit is van persoonlijke waarde voor de medisch specialist, maar ook voorwaardelijk  om binnen het specialisme toekomstbestendige, kwalitatief hoogstaande en doelmatige zorg te realiseren voor patiënten en verwijzers.

Hoe ga ik leren?

Revant is hét expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie in West-Brabant en Zeeland, voor kinderen en volwassenen. Samen met de revalidant werken wij professioneel, interdisciplinair en met toewijding aan eigen regie en zelfstandigheid; Revant biedt de kracht tot ontwikkeling. Wij bieden een hoge kwaliteit van zorg en dragen zorg voor een veilige oefenomgeving. We bieden doelmatige zorg en een gezond en uitdagend leerklimaat voor revalidanten en medewerkers. Om deze doelen te bereiken is samenwerking in beleid en ontwikkeling tussen medisch specialisten, management en bestuur voorwaardelijk. Ook de aanwezigheid van aios is hieraan bijdragend en vinden we van grote meerwaarde. De differentiatiestage zorgmanagement en bestuur vindt plaats op de locatie Breda.

In overleg met jou en de supervisor/opleider stellen we een individueel leerplan op afhankelijk van jouw specifieke leerdoelen en ontwikkelwensen. Aangezien de roostering volledig boventallig is, is er binnen de stage veel ruimte voor individuele begeleiding en eigen specifieke leerdoelen. Op deze wijze is het mogelijk om ruimschoots aan diverse competenties te werken. Uiteraard wordt dit afgestemd op je individuele doelstellingen voor deze stage van waar uit we een opdracht formuleren waaraan gewerkt gaat worden. Daarbij zoeken we afhankelijk van het gekozen thema zn de samenwerking op met relevante partners zoals bijv. collega instellingen, consultancybureaus of managementopleidingen.

Show-and-tell

Terugkoppelig aios: ruim aanbod en mogelijkheden voor leerplan op maat. Fanatiek opleidings-minded team waarin alle ruimte is voor het verdiepen in een of meerdere onderwerpen naar keuze.

Video

Revant - Strategische Focus 2015-2018

Sollicitatie en contact

Als je meer wil weten over de mogelijkheden van deze differentiatiestage zorgmanagement en leiderschapsontwikkeling kun je contact opnemen met Jan-Willem Meijer, medisch directeur en revalidatiearts

T: 076-5797722 of e: jw.meijer@revant.nl

Revant Breda

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Revant Breda
Brabantlaan 1
4817 JW Breda

tel.: 076 579 79 00
website: https://www.revant.nl/