Differentiatiestage Overig Revalidatietechnische hulpmiddelen (voet & schoen)

Aanvang: 
01-11-2015
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?


Revalidatiecentrum Leijpark (onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie) verzorgt in samenwerking met het Elisabeth-TweeSteden ZiekenhuisLivit OrthopedieBuchrnhornen en Choose your shoes de stage Revalidatietechnische hulpmiddelen. De stage heeft tot doel om de aios uitgebreide kennis op te laten doen van revalidatietechnische hulpmiddelen, zoals prothesen, orthesen en orthopedische schoenen, en hem of haar voor te bereiden op de samenwerking met orthopedisch instrumentenmakers en orthopedisch schoenmakers. 

Om deze doelen te bereiken bestaat de stage uit de volgende onderdelen:
  • Participatie in gecombineerde spreekuren met orthopedisch instrumentenmaken of orthopedisch schoenmaker
  • Deelname aan multidisciplinaire diabetische voetenpoli
  • Meeloopstage met orthopedisch instrumentmaker
  • Meeloopstage met orthopedisch schoentechnicus
  • (Meeloopstage leestontwerp met CAD-software)

Hoe ga ik leren?

Gecombineerde spreekuren
Tijdens gecombineerde spreekuren van een revalidatiearts en een orthopedisch technoloog wordt het orthese of schoenrecept bepaald door een match te vinden tussen de zogeheten human related intended use (HRIU) en de product related intended use (PRIU). De HRIU beschrijft wat het hulpmiddel mogelijk moet maken of moet doen. Dit wordt bepaald door voorschrijvend specialist in coöperatie met de gebruiker. De PRIU beschrijft wat de gebruiker mag verwachten van het product. Dit hangt af van functionele, technische en cosmetische aspecten van het hulpmiddel. Dit is met name het domein van de orthopedisch technoloog. De aios leert de match tussen HRIU en PRIU door met veel gecombineerde spreekuren mee te lopen.

Multidisciplinair overleg
De aios neemt deel aan de multidisciplinaire diabetische voetenpoli en diverse multidisciplinaire overleggen in het Elisabeth-Twee Steden ziekenhuis, waarbij aandacht wordt besteed aan het (tijdelijke) spalken en aan schoenen.

Meeloopstage orthopedisch instrumentmaker
Livit is een landelijke organisatie voor orthopedische hulpmiddelen met een vestiging bij Revalidatiecentrum Leijpark. De aios loopt mee met een HBO opgeleide orthopedisch instrumentmaker die inzage geeft in materiaalkeuze, maakwijze, nazorg etcetera. Indien mogelijk kan zelf worden gegipst of maatgenomen om te ervaren wat de invloed is van de verschilende technieken op het eindproduct.

Meeloopstage orthopedisch schoentechnicus
Buchrnhornen is een dynamisch, succesvol en innovatief bedrijf op het gebied van voet- en loopzorg en orthopedische instrumenten met vestigingen op beide locaties van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. De aios loopt mee met een ervaren orthopedisch schoentechnicus die inzage geeft in het hele proces van het realiseren van adequaat schoeisel.

Meeloopstage leestontwerp met CAD-software
Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht kennis op te doen van toekomstige ontwikkelingen m.b.t. digitale maatnames en 3D-technieken, middels een korte stage bij de firma Choose your shoes.

Samenwerkende instellingen

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Sollicitatie en contact


Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Dr. F. de Laat, opleider revlidatiegeneeskunde (tel. 088 313 3511).

Revalidatiecentrum Leijpark

Onze medewerkers bepalen in hoge mate het succes van Libra Revalidatie & Audiologie. Zij maken het verschil en werken in een professionele organisatie waarbij hun persoonlijke doelstellingen hand in hand gaan met die van Libra Revalidatie & Audiologie. De toegevoegde waarde die wij klanten bieden, ligt in de kwaliteit van de behandelmethodieken die wij ontwikkelen. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Contact

Revalidatiecentrum Leijpark
Prof. Stoltehof 3
5022 KE Tilburg

tel.: 013-539 8 539
website: http://www.blixembosch.nl/leijpark