Differentiatiestage Niet-aangeboren hersenletsel Neurorevalidatie & Cerebrovasculaire neurologie

Aanvang: 
01-11-2015
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Neurologie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en het hieraan verbonden Revalidatiecentrum Leijpark (onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie) verzorgen gezamenlijk de stage Neurorevalidatie & Cerebrovasculaire neurologie. Beide klinieken werken al jaren intensief samen op het gebied van zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze samenwerking én de grote populatie patiënten met NAH maken het mogelijk om een stage aan te bieden waarin zowel aspecten van de acute cerebrovasculaire neurologie (opvang SEH, diagnostiek, interventie mogelijkheden, poli nazorg/secundaire preventie) als het gehele spectrum van behandelmogelijkheden binnen de neurorevalidatie (poli, neurorevalidatiebehandeling, spasticiteitsbehandeling, orthesiologie) aan bod komen. Deze stage is met name van meerwaarde voor aios die voornemens zijn zich te specialiseren in cerebrovasculaire neurologie of neurorevalidatie.
 

Hoe ga ik leren?


Multidicplinaire opleidingsgroep
De aios wordt tijdens de stage intensief begeleid door twee revalidatieartsen en twee neurologen:


Drs. I. Heijnen
Revalidatiearts - neurorevalidatie en
spasticiteitsbehandeling


Dr. F. de Laat
Revalidatiearts
Opleider revalidatiegeneeskunde 

Dr. P. de Kort
Neuroloog - cerebrovasculaire neurologie
Opleider neurologie

 


Drs. J. van Tuijl
Neuroloog cerebrovasculaire neurologie

Show-and-tell


Opleidingsinstelling

 • Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is een groot STZ-ziekenhuis met veel expertise op het gebied van cerebrovasculaire neurologie. 
 • Revalidatiecentrum Leijpark  is een perifeer opleidingscentrum met specifieke expertise op het gebied van neurorevalidatie en een landelijke functie in behandeling van patiënten met een verlaagd bewustzijn als gevolg van neurologisch letsel/neurotrauma (VIN-programma). 

Specifieke patiëntenpopulatie

 • Grote populatie patiënten met Niet Aangeboren hersenletsel op basis van o.a. CVA en trauma.

Gespecialiseerde poli’s

 • Neurorevalidatiepoli (nazorg)
 • Spasticiteitsspreekuur
 • MDO neuropsychiatrie

Gespecialiseerde behandelingen

 • Alle interventies die mogelijk zijn bij cerebrovasculaire aandoeningen:
  • IV en IA behandeling stroke
  • Coiling aneurysmata
  • Neurochirurgische interventies
 • Spasticiteitsbehandeling

Samenwerkende instellingen

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Sollicitatie en contact


AIOS Neurologie kunnen de stage Neurorevalidatie & Cerebrovasculaire neurologie doen vanaf hun tweede opleidingsjaar. AIOS Revalidatiegeneeskunde kunnen de stage in het derde of vierde jaar van hun opleiding doen.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Dr. F. de Laat, opleider revlidatiegeneeskunde (tel. 088 313 3511) of Dr. De Kort, opleider Neurologie (tel. 013 539 8036).

Revalidatiecentrum Leijpark

Onze medewerkers bepalen in hoge mate het succes van Libra Revalidatie & Audiologie. Zij maken het verschil en werken in een professionele organisatie waarbij hun persoonlijke doelstellingen hand in hand gaan met die van Libra Revalidatie & Audiologie. De toegevoegde waarde die wij klanten bieden, ligt in de kwaliteit van de behandelmethodieken die wij ontwikkelen. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Contact

Revalidatiecentrum Leijpark
Prof. Stoltehof 3
5022 KE Tilburg

tel.: 013-539 8 539
website: http://www.blixembosch.nl/leijpark