Differentiatiestage Algemeen Optimum Care

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Heliomare Revalidatie is een topcentrum op het gebied van revalidatie voor mensen met complexe medische vraagstukken. De afdeling Optimum Care biedt mensen met ademhalingsproblematiek en/of andere complexe zorgvragen in een vroeg stadium revalidatiediagnostiek en -behandeling voor maximaal of optimaal herstel in de nabijheid van hun thuissituatie.

 De afdeling Optimum Care is voor patiënten uit de volgende drie patiëntencategorieën:

  • Patiënten die na langdurig verblijf op een IC/ MC stabiel genoeg zijn om binnen het ziekenhuis naar een revalidatie-unit te worden overgeplaatst, maar waarbij de zorg te complex is voor verblijf in een regulier revalidatiecentrum (bijvoorbeeld doordat zij afhankelijk zijn van kunstmatige beademing);
  • Patiënten die al chronisch beademd worden met een indicatie voor een Poly(somno)grafie voor diagnostische of therapeutische doeleinden;
  • Patiënten die direct voor revalidatie naar Heliomare komen en waarbij de chronische beademing een secundair gegeven is;

 De generieke indicaties voor opname op deze afdeling zijn:

  • monitoring van 1 of meerdere vitale lichaamsfuncties is gewenst
  • specifieke deskundigheid van het verpleegkundig team is vereist, met name ten aanzien van beademing.

Centralisatie van deze patiënten optimaliseert de veiligheid van de patiënt en borgt de deskundigheid van het revalidatieteam.
Naast bovenstaande doelgroepen zal de Optimum Care ook als opnameafdeling fungeren waar patiënten 7 dagen per week kunnen worden opgenomen zonder dat dit de zorgzwaarte op de ‘gewone’ verpleegunits beïnvloedt. In de opzet van de Optimum Care is veiligheid zeer belangrijk. Adequate monitoring, een vastgestelde systematische werkwijze realiseren en scholing op maat van het hele behandelteam  borgen de nodige expertise en de continuïteit van de zorgverlening.

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie AMC

Sollicitatie en contact

Als je interesse hebt mail een motivatie en CV naar:

Tijs van Bezeij
Revalidatiearts
 t.bezeij@heliomare.nl

Voor verdere informatie kan je ook telefonisch contact opnemen en vragen naar 1 van de optimum care artsen:

Irene Newsum
David Gobets
Rene de Lijster    
Tijs van Bezeij    

Revalidatie centrum Heliomare
088-9208888

Revalidatiecentrum Heliomare

Heliomare is met ruim 40 locaties de enige zorg- en onderwijsinstelling in Noord-Holland waar u voor een totaaloplossing terecht kunt. Onze expertisegebieden zoals wonen, onderwijs, arbeidsintegratie, dagbesteding, revalidatie en sport zijn vaak onderdeel van dit totaalpakket. Niemand aan de zijlijn. Voor ons is dat de belangrijkste drijfveer in alles wat we doen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Revalidatiecentrum Heliomare
Relweg 51
1949 EL Wijk aan Zee

tel.: 088-920 88 88
website: https://www.heliomare.nl/