Jeugdpsychiatrie Kliniek, dagkliniek en polikliniek

Aanvang: 
20-10-2015
Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Herlaarhof biedt de AIOS unieke kansen zich in de volle breedte van het vak tot kinder- en jeugdpsychiater te ontwikkelen. De opleiding omvat niet alleen stages in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. De AIOS werkt o.a. in een trauma-, en infant team waaraan een hoogleraar is verbonden. Je maakt kennis met de problematiek van licht verstandelijk beperkte jongeren, met slechthorende jongeren en ook de consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie. Je leert te werken in een dagbehandeling met heel jonge kinderen, een afdeling met jongeren en een Intensive Care Unit binnen de BOPZ afdeling. Er zijn altijd mogelijkheden de opleiding aan je persoonlijke opleidingsdoelen aan te passen.
De diversiteit in behandelsettingen, de uitgebreide enthousiaste staf kinder- en jeugdpsychiaters en de op verschillende vlakken bestaande expertise maken Herlaarhof een aantrekkelijke plaats om je te specialiseren tot kinder- en jeugdpsychiater. De kliniek, dagbehandeling en poliklinieken waar aios werken bevinden zich allen op locatie Vught, waardoor er veel interactie mogelijk is met de staf, maar ook met aios onderling en andere collega’s. De consultatieve en ziekenhuis kinderpsychiatrie bevindt zich op de (poli)kliniek kindergeneeskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. De opbouw van het programma is zo ingedeeld dat je in 2 jaar het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie kan voltooien. Herlaarhof is onderdeel van de Reinier van Arkelgroep, alwaar de volledige opleiding Psychiatrie aangeboden wordt (kind-volwassenen-ouderen).

Hoe ga ik leren?

Herlaarhof verzorgt het onderwijsprogramma voor de kinderpsychiaters i.o. in een aios-groep van 4 à 5 aios. Er is voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding en inbreng tijdens het onderwijs. Supervisie psychotherapie (spel, systeem, cognitief) is hierin gewaarborgd. Wetenschap is een belangrijke waarde binnen het onderwijs en de opleiding. De AIOS nemen deel aan de landelijke onderwijsdagen.

Show-and-tell

Herlaarhof is al meer dan 40 jaar de kinder- en jeugdafdeling van Reinier van Arkel; van oudsher verbonden met de kindergeneeskunde en kinderneurologie, met ook veel ervaring op het gebied van spraak en taal. Daarnaast zijn wij een van de landelijke Top Referente Trauma Centra voor jeugd en is er een landelijke kliniek voor dove- en slechthorende kinderen. De Zwengel, een cluster 4 school met 150 leerlingen, is nauw aan Herlaarhof verbonden en in de behandelingen betrokken. Er is een goede samenwerking met de kinderartsen en huisartsen in de regio, als ook met de Jeugdhulpverlening.
Binnen Herlaarhof functioneert een Research & Development afdeling, de Programmaraad, die niet alleen evidence based programma’s heeft ontworpen, maar ook nauw verbonden is met het onderwijs binnen de opleiding. Herlaarhof draagt bij aan de ontwikkeling van het
Kenniscentrum KJP en verzorgt ook onderwijs in de opleiding van Jeugdartsen.
Herlaarhof is tevens opleidingsplaats voor AVG artsen, huisartsen, klinisch psychologen en GZ psychologen

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. K.P. Grootens, opleider psychiatrie telefoonnummer 073-6586726 of mevrouw I. Mekking-Pompen, opleider aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie, telefoonnummer 073-6585333 of e-mail I.Mekking-Pompen@reiniervanarkel.nl.

Zie ook http://www.herlaarhof.nl/  en http://www.reiniervanarkel.nl/werken-leren/leerhuis/post-doctorale-opleidingen/opleiding-tot-psychiater

Reinier van Arkel

Het Leerhuis bundelt alle opleidingsfaciliteiten (waaronder de opleiding tot psychiater), wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering binnen Reinier van Arkel. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Reinier van Arkel
Bethaniestraat 2
5211 LJ Den Bosch

tel.: 0736586726
website: http://www.reiniervanarkel.nl/werken-en-leren