Volwassenpsychiatrie Ziekenhuispsychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De werkzaamheden dwingen je tot samenwerking met nagenoeg alle andere specialismen. Het doel is het bieden van geïntegreerde medisch zorg rond de patiënt, afgestemd op wensen en behoeften van de patiënt. Er is veel aandacht voor psychotherapeutische aspecten van het vak.

Zelfstandig  patiënten onderzoeken en behandelen in de setting van een topklinisch algemeen ziekenhuis. Dat betekent het vak leren uitoefenen in een niet-GGZ omgeving die voortdurend in beweging is. De aanleiding is zo breed als de gehele psychiatrie: van delier tot depressie, van suïcidaliteit tot somatisatie.

Steekwoorden: onvoorspelbaar, meerlagig/complex, soms acuut, snel en pragmatisch.

Je inzet en ingrijpen is nooit een doel op zich maar is ingebed in het geheel van zorg. Naast de dagelijkse consulten, neem je deel aan MDO’s, adviseer en help je andere professionals op het gebied van psychologische en psychiatrische aspecten in de zorg.

Sollicitatie en contact

Bij GGZ Delfland kan na het algemene deel ook de opleidingen in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie worden gevolgd. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Naast de praktische vaardigheden is er veel aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het Consortium Zuidwest-Nederland. Het verplichte psychotherapieonderwijs en het cursorisch onderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met de Reinier de Graaf Groep en het Vlietland Ziekenhuis, waar het opleidingsonderdeel ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Erik van Duijn, opleider via opleiderpsychiatrie@ggz-delfland.nl.

Wanneer je geïnteresseerd bent kun je een sollicitatiebrief met CV sturen naar: 

GGZ Delfland
Mw. M. Dolkemade
Postbus 5016
2600 GA  DELFT

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf wil haar patiënten graag uitstekende kwaliteit van zorg leveren. Het is daarom van belang dat alle medewerkers zich op professioneel en persoonlijk vlak kunnen (blijven)ontwikkelen. Het ziekenhuis biedt daartoe een uitgebreid opleidings- en scholingsprogramma aan. Op deze manier kan het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn missie en taak als Topklinisch Opleidingsziekenhuis realiseren. Bekijk alle informatie in onze opleidingsbrochure.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft

tel.: 015 260 30 60
website: https://reinierdegraaf.nl/werken-bij/leren-bij-reinier-de-graaf/