Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Differentiatiestage Urogynaecologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze differentiatie is bedoeld voor diegenen die in een toekomstig samenwerkingsverband het aandachtsgebied urogynaecologie in hun groep willen gaan verzorgen of zich willen voorbereiden op het subspecialisme urogynaecologie en/of aan dat onderdeel van het vak leiding gaan geven binnen hun toekomstig samenwerkingsverband.

Duur:

 • 6 maanden. Bedoeld om kennis te maken met de urogynaecologie, met de patiënten populatie en met de basis van diagnostiek en behandeling van aandoeningen binnen deze populatie. Deze duur is bedoeld als voorbereiding op toekomstige samenwerking met andere aandachtsgebieders in een toekomstig samenwerkingsverband, of als onderdeel van een multi-locatie stage bekkenbodem ter voorbereiding om het aandachtsgebied te gaan trekken in een perifere praktijk (stage begeleiders: allen).
 • 12 maanden. Volwaardige differentiatie stage urogynaecologie, opleidend tot leidinggevend aandachtsgebieder, of als onderdeel van een fellowship programma dat opleidt tot subspecialist urogynaecologie (stagebegeleider: Fred Milani).

Leerdoelen diagnostiek:

 • Afnemen van een gestandaardiseerde anamnese
 • Gebruik en interpretatie van gevalideerde standaard vragenlijsten voor urogynaecologische problematiek (vragenlijst WBB, PFDI-20, PISQ-IR, Groninger Frailty index).
 • Gestandaardiseerd bekkenbodem onderzoek, waaronder o.a. POP-Q en globale beoordeling bekkenbodemspier functie.
 • Adequaat gebruik echoscopische diagnostiek, zowel transvaginaal als transperineaal.
 • Kennismaken met en verrichten van cystoscopisch onderzoek.
 • Kennisnemen van gangbare urodynamische diagnostiek.
 • Kennis hebben / nemen van evidence-based urogynaecologische richtlijnen.
 • Kennis hebben / nemen van lokaal ontwikkelde zorgpaden.

Leerdoelen behandeling algemeen:

 • Vaardigheid ontwikkelen in adequate ‘shared decision making’ met gebruik van laatste evidence based kennis.
 • Kennis hebben / nemen van gangbare bekkenfysiotherapeutische behandelingen en een stage bezoek brengen aan een samenwerkende bekkenfysiotherapeutische praktijk.
 • Kennis hebben / nemen van medicamenteuze behandelingen van urine incontinentie en prolaps.

Leerdoelen chirurgisch:

 • Voorwandplastiek (niveau 4 voor 6 mnd, 4 voor 12 mnd stage)
 • Midlineplicatie vagina achterwand (niveau 3 voor 6 mnd, 4 voor 12 mnd stage)
 • Hysteropexie / sacrospinale fixatie (niveau 3 voor 6 mnd, 4 voor 12 mnd stage)
 • Gemodificeerde manchester fothergill operatie (niveau 2-3 voor 6 mnd, 3-4 voor 12 mnd)
 • Robot geassisteerde sacro-colpo/hysteropexie (niveau 1 voor 6 mnd, 1-2 voor 12 mnd)
 • Mid urethrale sling transobturator (niveau 2-3 voor 6 mnd, 3 voor 12 mnd)
 • Recidief mid urethrale sling retropubisch (niv 1 voor 6 mnd, 2-3 voor 12 mnd stage)

Wetenschap:

 • Kennis hebben van en actieve deelname aan urogynaecologische Consortium studies
 • Indienen wetenschappelijk abstract / schrijven artikel worden aangemoedigd (laatste verplicht onderdeel van subspecialisme).
 • Voordracht / Pico over urogynaecologisch onderwerp.
 •  Deelname locatie overstijgend bekkenbodem overleg en regionaal overleg met bekkenfysiotherapeuten

Voorwaarden:

 • AIOS cursus Urogynaecologie Rotterdam.
 • Lid van Werkgroep bekkenbodem en bezoeken van voor- en of najaar symposium.
 • Bezoek EUGA of IUGA of ICS (aangeraden voor korte stage, verplicht voor 12 maand stage)
 • Leiding geven aan multidisciplinair overleg.
 • Persoonlijk en medisch leiderschap wordt gestimuleerd.

Schema wordt in onderling overleg en op basis van beoogde leerdoelen individueel afgestemd.

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf wil haar patiënten graag uitstekende kwaliteit van zorg leveren. Het is daarom van belang dat alle medewerkers zich op professioneel en persoonlijk vlak kunnen (blijven)ontwikkelen. Het ziekenhuis biedt daartoe een uitgebreid opleidings- en scholingsprogramma aan. Op deze manier kan het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn missie en taak als Topklinisch Opleidingsziekenhuis realiseren. Bekijk alle informatie in onze opleidingsbrochure.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft

tel.: 015 260 30 60
website: https://reinierdegraaf.nl/werken-bij/leren-bij-reinier-de-graaf/