Differentiatiestage Benigne gynaecologie Benigne gynaecologie

Wat gaat de aios leren?

Deze differentiatie is uitermate geschikt voor degenen die straks in een 2e lijn praktijk willen gaan werken met de focus op benigne gynaecologie.

Afhankelijk van het toekomstig profiel vindt er verdere verdieping plaats in deelgebieden van de benigne gynaecologie zoals, abnormaal uterien bloedverlies, (premaligne) vulvaire en cervix pathologie, minimaal invasieve chirurgie, climacterium problematiek en peri-operatieve zorg.

Leerdoelen, medisch expert (ontleend aan BOEG)

  • De aios verdiept zich in een of meerdere deelgebieden zoals bovengenoemd en volgt hiertoe modules
  • Uitbreiding van kennis en kunnen tot bekwaamheidsniveau 3 tot 4, in één of meerdere deelgebieden.
  • Het afnemen van een gestandaardiseerde anamnese
  • Het vaststellen van cervix/uterus/adnexpathologie via het gynaecologisch en beeldvormend onderzoek zal systematisch worden uitgebreid.
  • Multidisciplinaire zorg
    • Het leren van, participeren in en organiseren van multidisciplinaire behandelingen
    • Voorzitten en organiseren van multidisciplinaire besprekingen.
  • Verdieping in alle aspecten van de endoscopische chirurgie. 

Chirurgische vaardigheden

Minimaal invasieve chirurgie:
Zie BOEG voor het te behalen bekwaamheidsniveau per onderdeel.

Laparoscopische chirurgie:
De laparoscopisch geassisteerde vaginale hysterectomie, supravaginale hysterectomie en totaal extirpatie. De behandeling van endometriose graad 1-2 (niveau 3-4) en endometriose stadium 3-4 (niveau 2-3).
Laparoscopische myoom enucleatie, adhesiolysis en adnexextirpatie. Optioneel: Kennismaken met de gynaecologische robotchirurgie (niveau 1-2).

Hysteroscopische chirurgie:
Poliklinisch/ambulante en dagbehandeling: poliep, myoomenucleatie, verwijderen placenta resten, behandeling Asherman. Sterilisatie en endometriumablatie.

Vaginale chirurgie: VUE

Abdominale chirurgie:
Abdominale uterus extirpatie (AUE), myoomenucleatie, adhesiolysis gr 1-2 (niveau 4), graad 3-4 (niveau 2-3).
Premaligne vulva afwijkingen
Medicamenteuze en chirurgische behandelingen; kennis maken met laser technieken. Premaligne cervix afwijkingen: LLETZ en conisatie.

Wetenschap

Wetenschappelijke vorming. Het doel moet zijn om tenminste een abstract te hebben en een presentatie op een (inter)nationaal congres te houden zoals ESGE, AAGL, World Congress of Endometriosis, ISUOG, ESHRE, werkgroep endometriose en WGE.

Het een of meerdere keren bezoeken van landelijke werkgroepbijeenkomsten.

Bloedingsstoornissen
Verdiepen in beeldvormende diagnostiek, met name de echoscopie. Het aanleren van de verschillende behandelingsmethodes zoals Novasure en hysteroscopie resectie technieken.

Vulvaire en Cervix pathologie
Behandelingen van de benigne en VIN/CIN laesies vinden zowel medicamenteus als chirurgisch plaats, inclusief met behulp van de lasertechniek. Leren van mono- en multi disciplinaire behandelingsstrategieën. Participatie (wekelijks) in het multidisciplinaire vulvaspreekuur.

Opleider: Dr. H.A. Bremer, gynaecoloog

Hoe ga ik leren?

Schema wordt individueel afgestemd aan de hand van portfolio en POP. Er zijn verschillende mogelijkheden. De aios differentieert zowel in het Erasmus MC of LUMC  als in het RdGG. 

Voor aanvullende informatie, zie:

www.opleidinggynaecoloog.nl

En:

https://www.lumc.nl/org/gynaecologie/onderwijs/90623020852185/

 

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Sollicitatie en contact

Stagebegeleiders

RdGG:                  dr Kitty Kapiteijn; dr. Frederike  Siemens

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf wil haar patiënten graag uitstekende kwaliteit van zorg leveren. Het is daarom van belang dat alle medewerkers zich op professioneel en persoonlijk vlak kunnen (blijven)ontwikkelen. Het ziekenhuis biedt daartoe een uitgebreid opleidings- en scholingsprogramma aan. Op deze manier kan het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn missie en taak als Topklinisch Opleidingsziekenhuis realiseren. Bekijk alle informatie in onze opleidingsbrochure.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft

tel.: 015 260 30 60
website: https://reinierdegraaf.nl/werken-bij/leren-bij-reinier-de-graaf/