Differentiatiestage Dwarslaesie Specialistische dwarslaesie revalidatie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

•Gespecialiseerd centrum in Amsterdam voor de revalidatie van hoge dwarslaesie, ook beademing.
•Gedetailleerd behandelprogramma voor zowel acute als chronische dwarslaesie revalidatie. AIOS voert regie over acute problemen en chronische complicaties.
•Samenwerking met specialisten in de beide academische centra in Amsterdam: AMC en VUmc mbt urologie, fertiliteit, plastische chirurgie, revalidatiegeneeskunde
•Onderzoekslaboratorium Reade (Reade research centrum) en samenwerking met faculteit bewegingswetenschappen VU: unieke integratie van wetenschappelijk onderzoek en revalidatiebehandeling

Reade is een centrum voor revalidatie en reumatologie. Er is een klinisch revalidatie centrum met ongeveer 118 klinische bedden verdeeld over 6 klinische afdelingen. Op deze afdelingen wordt 24-uurs zorg geleverd. Drie van de afdelingen zijn voor mensen met een dwarslaesie, ampuatie of neuromusculaire aandoeningen.

Reade heeft een netwerk van revalidatieartsen en poliklinische revalidatie in bijna alle ziekenhuizen in Amsterdam.

Het klinisch revalidatiecentrum ligt midden in het centrum van Amsterdam, aan de Overtoom.

Reade participeert in het OOR AMC en het OOR VUmc. Tijdens het opleidingsdeel in Reade werken AIOS uit de verschillende OOR door elkaar.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een differentiatiestage bij Reade, neem dan contact op met Christof Smit, opleider Revalidatiegeneeskunde, locatie Overtoom c.smit@reade.nl

Reade, centrum voor Revalidatie en Reumatologie

Reade is erkend als opleidingsinstelling voor Reumatologen, Revalidatieartsen en Verpleegkundigen niveau 4 en 5. Naast opleidingsplaatsen voor de specialisatie tot reumatoloog of revalidatiearts, hebben wij plaatsen beschikbaar voor ANIOS (artsen niet in opleiding tot specialist). Studenten Geneeskunde kunnen bij ons terecht voor hun verplichte verpleeghulpstage en (junior) co-schap. Tevens spelen wij een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en bij de nascholing van revalidatieartsen en reumatologen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Reade, centrum voor Revalidatie en Reumatologie
Overtoom 283
1054 HW Amsterdam

tel.: 020-607 16 07
website: http://reade.nl/top/werken-bij/opleiding-en-stages