Differentiatiestage Oncologie Kinderoncologie

Aanvang: 
24-08-2017

Wat gaat de aios leren?

Waarom een profileringsstage kinderoncologie in het Radboudumc?
Werken op de afdeling kinderoncologie van het Radboudumc betekent werken op een afdeling waar zo’n 70-90 nieuwe patiënten per jaar worden gediagnosticeerd met een kinderoncologisch probleem en waar de kinderen met leukemie, bottumoren en hersentumoren primair worden behandeld. Er vindt shared care plaats met het PMC voor kinderen met solide tumoren van de borst en buikholte. Naast nauwe contacten met medebehandelende disciplines en paramedici, zijn er ook nauwe contacten met de AYA poli en de LATER polikliniek, en het palliatieve team.

Wat zijn onze speerpunten?
Speerpunten van onze afdeling zijn:

  • Full facility multidisciplinaire zorg voor het kind met een leukemie, hersentumor en het kind met een bottumor.

  • Onderzoek naar ALL, bottumoren, late effecten en pharmcogenomics onderzoek. Dit in nauwe samenwerking met de onderzoeksinstituten van het Radboudumc.

Wie zijn wij?
De subafdeling kinderoncologie bestaat uit de kinderoncologen Corrie Gidding, Natasja Dors, Jacob Anninga en Melanie Hagleitner. Ieder van ons heeft eigen aandachtsgebieden binnen de kinderoncologie. De afdeling heeft nursepractitioners:  Christel van Riel, Rianne Koning, en Chantal Tersteeg.

Hoe ga ik leren?

Wat hebben wij te bieden?
De indeling van de stage zal in overleg met jou plaatsvinden, mede afhankelijk van persoonlijke interessegebieden. De stage zal onder andere bestaan uit supervisie van de klinische afdeling en een poliklinische stage, waarbij wordt uitgegaan van ongeveer twee polidagen per week.
Na een inwerkperiode zul je als volledig teamlid functioneren, onder supervisie. Er wordt een actieve inbreng verwacht in patiëntenbesprekingen en in de refereermomenten.

Wij bieden je:

  • Veilige en stimulerende leeromgeving

  • Zelfstandig werken op het gebied van poliklinische patiëntenzorg in de volle breedte, waarbij je (samen met ons) verantwoordelijk bent voor de optimale zorg voor de individuele patiënt door het gehele traject van diagnostiek, behandeling en medebehandeling. In die hoedanigheid kun je een eigen patiëntengroep in tijd vervolgen.

  • Superviserende rol in de klinische patiëntenzorg.

  • Een veilige omgeving voor het aanleren van praktische vaardigheden binnen ons vakgebied, zoals een beenmergpunctie, botbiopsie, lumbaalpunctie. Dit gebeurt in bijna alle gevallen onder narcose.

  • Wekelijkse oncologiebesprekingen met multidisciplinaire aanwezigheid van o.a. neurochirurg, kinderchirurg, patholoog, radioloog, revalidatiearts, kinderneuroloog, radiotherapeut, nucleair geneeskundige etc. Daarin heb je zelf ook een actieve rol.

  • Mogelijkheid tot verdieping in diagnostiek op de verschillende laboratoria/afdelingen.

  • Mogelijkheid tot participatie in wetenschappelijk onderzoek op de lopende onderzoeksprojecten.

Beoordeling
Voor de beoordeling wordt uitgegaan van Niveau 3-4 volgens Miller. Aan het begin van de stage worden daarover afspraken gemaakt, inclusief je persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. In goed overleg wordt het programma naar persoonlijke aandachtsgebieden zo nodig bijgesteld. Deze worden halverwege de stage formeel geëvalueerd. Hierbij geven jij en je supervisor van tevoren aan of deze doelstellingen behaald (lijken te gaan) worden, en zo niet, waarom niet. Tijdens deze bespreking wordt een pad afgesproken om deze doelen alsnog te behalen, of, indien alle doelen gehaald zijn, worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Aan het einde van de stage vindt opnieuw een formele evaluatie plaats. Van alle formele gesprekken maak je een kort verslag, wat opgenomen wordt in het portfolio.
 

Tot slot

Het is mogelijk de profileringsstage kinderoncologie in parttime dienstverband (minimaal 80%) te volgen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden inzake het doen van algemene diensten. Compensatie hiervan vindt in onderling overleg plaats.

Tijdens de profileringsstage is het gewenst dat je participeert in het onderwijs op het gebied van de kinderoncologie.

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze profileringsstage kun je contact opnemen met Sandra Scherpenborg-Kossen, coördinator opleiding kindergeneeskunde. Email: sandra.scherpenborg-kossen@radboudumc.nl. Telefoonnummer: 024-3613175. 

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor informatie over het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bekijk deze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx