Ouderenpsychiatrie Klinische gerontopsychiatrie, Castricum

Aanvang: 
07-11-2017

Wat gaat de aios leren?

De opnamekliniek voor gerontopsychiatrie van Dijk en Duin is gelegen in Castricum op het mooie terrein van het oude Duin en Bosch. Er is een gesloten en open opname unit, waar ouderen met ernstige psychiatrische stoornissen, vaak in combinatie met cognitieve- en somatische problematiek, worden opgenomen voor diagnostiek en behandeling. Wij bieden een ervaren en enthousiast team, bestaande uit ouderenpsychiaters (waarvan een systeemtherapeut en een slaaponderzoeker), GZ-psycholoog, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Er wordt nauw samengewerkt met neuropsychologen en met het medisch centrum in de kliniek, bestaande uit huisartsen, neuroloog, internist en fysiotherapeuten. Het is mogelijk het aandachtsgebied ouderen volledig bij ons te doen (zie ook stagebeschrijving van Ambulante gerontopsychiatrie en Psychogeriatrie). De stage klinische gerontopsychiatrie is ook geschikt voor AIOS volwassenenpsychiatrie, die ervaring willen opdoen met diagnostiek en behandeling van ouderen of meer wil leren over cognitieve stoornissen.

Als AIOS word je gestimuleerd om eigen leerdoelen voor deze stage te formuleren en te behalen. Er is ruimte en flexibiliteit bij de supervisoren om mee te denken hoe de werkzaamheden zoveel mogelijk aan te passen aan het individueel opleidingsplan. De stage is bij uitstek geschikt om je te bekwamen in diagnostiek en behandeling van psychiatrische aandoeningen bij ouderen, waaronder ernstige depressies en cognitieve problemen bij psychiatrische stoornissen. Je wordt gestimuleerd verschillende benaderingen van psychiatrische problematiek te hanteren (biologisch, systemisch, psychodynamisch, maatschappelijk). Het team heeft veel aandacht voor de beleving en doelen van patiënt en systeem. Het is mogelijk psychotherapieën (oplossingsgerichte therapie, CGT, CGT voor insomnie) te doen op de kliniek, onder supervisie van de GZ psycholoog.

Binnen de ouderenkliniek lopen onderzoeken naar diagnostiek en behandeling van delier, waaraan een bijdrage kan worden geleverd. Ook bestaat de mogelijkheid om onder supervisie een beleidsproject op te zetten en uit te voeren.

Algemeen

Er is een jonge en kleine opleiding voor AIOS bij de Parnassia Groep in de regio Noord-Holland, met een prettig opleidingsklimaat en toegankelijke supervisoren. Als AIOS wordt je gestimuleerd om eigen leerdoelen te formuleren en te behalen. Er is ruimte en flexibiliteit bij de supervisoren om mee te denken hoe de werkzaamheden zoveel mogelijk aangepast kunnen worden aan het individueel opleidingsplan. Er is een grote variëteit aan stages binnen het aandachtsgebied volwassenen en ouderen. We bieden een volledig traject aandachtsgebied volwassenen en ouderen aan en een verdiepingsstage ambulante kinder- en jeugd psychiatrie.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze stage kun je contact opnemen met:

C. Ulmann, ouderenpsychiater C.Ulmann@dijkenduin.nl of via 088-3580882

 

S. van Liempt, ouderenpsychiater en coördinator aandachtsgebied ouderen S.Liempt@parnassiabavogroep.nl

of via 088-3580882

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie