Jeugdpsychiatrie Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wil je een goede basis als volwassenenpsychiater  en/of wil je meer weten over de ontwikkeling van gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek, autisme en eetstoornissen, het ontstaan van stemmings- en angststoornissen,  de impact van life-events op de ontwikkeling van een kind tot volwassene? Dan is een stage binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie onmisbaar. Onze afdeling onderzoekt, behandelt  en verricht crisisinterventies bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen tot de leeftijd van 25 jaar, al dan niet in samenhang met hun steunsysteem. De volgende competenties kun je jezelf eigen maken tijdens deze stage.

  • Diagnostiek en behandeling van kinder- en jeugd psychiatrische problematiek.
  • Inschatten van een crisissituatie, zowel bij de jeugdige, als ook bij het systeem; denk hierbij aan  problematiek, waarbij stemmingsstoornissen, middelengebruik, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, cognitieve beperkingen, zelfbeschadiging, somatiek en suïcidaliteit aan de orde kunnen zijn.
  • De aanpak van complexe problematiek van het kind, in samenhang met de gezinssituatie en de daarmee samenhangende sociale, emotionele, culturele, educatieve en ontwikkelingsproblematiek, waarbij samenwerking met o.a. FACT jeugd, jeugdteam, bureau jeugdzorg, veilig thuis, school,  huisarts / medisch specialist aan de orde van de dag is.
  • Begeleiden van systeemgesprekken, waarbij ieder op zijn of haar niveau kan worden aangesproken en ook een stem in het geheel krijgt, zonder uit te gaan van een ‘identified patiënt’.
  • Interpreteren van diagnostisch onderzoek (bijv. IQ, ADOS) en inschatten wat hiervan de consequenties kunnen zijn in het dagelijks leven.
  • De aios heeft de mogelijkheid om vanuit onze afdeling gedurende zijn of haar opleiding een psychotherapie behandeling te verrichten bij een adolescent / jongvolwassene.
  • De aios heeft de mogelijkheid om te participeren in wetenschappelijk onderzoek, i.s.m. de UVA (op het gebied van ADHD en op het gebied van trauma).
  • Wij bieden onze cliënten een grote diversiteit aan behandelingen; groepstherapie, dramatherapie, educatiegroepen, preventiegroepen, psychotherapie, ouderbegeleiding, systeemtherapie, CGT, EMDR, farmacotherapie, E-Health en binnenkort schematherapie.

De supervisoren op de polikliniek zijn drs. M.J. Jak en drs. J.F. Dijkman

Sollicitatie en contact

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Noord-Holland:
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer: 088 - 35 77485 

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie