Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Ambulant Kinder- en Jeugd, regio Noord-Holland

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat ga je leren?

Je legt een goede basis als psychiater door kennis op te doen over de ontwikkeling van gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek, autisme, eetstoornissen, het ontstaan van stemmings- en angststoornissen en de impact van life-events op de ontwikkeling van een kind tot volwassene.  
Ons team onderzoekt en behandelt complexe psychiatrische problematiek bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen tot de leeftijd van 25 jaar.
Er wordt nauw samengewerkt met FACT Jeugd, Jeugdteam, Bureau Jeugdzorg, Veilig Thuis, school, huisarts en medisch specialist. Wij bieden onze patiënten een grote diversiteit aan behandelingen; groepstherapie, dramatherapie, educatiegroepen, preventiegroepen, psychotherapie, ouderbegeleiding, systeemtherapie, CGT, EMDR, farmacotherapie, E-Health en binnenkort schematherapie.
 
Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden

  • Diagnostiek en behandeling van kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek.
  • Crisisintervienties
  • Begeleiden van systeemgesprekken
  • Interpreteren van diagnostisch onderzoek (bijv. IQ, ADOS)
  • Psychotherapie bij een adolescent / jongvolwassene.
  • Eventueel participeren in wetenschappelijk onderzoek, i.s.m. de UVA (op het gebied van ADHD en op het gebied van trauma).

De supervisor op de polikliniek is drs. M.J. Jak

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie:
Email: opleidingpsychiatrienh@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer 088 - 35 77485

Mocht je meer informatie wensen, dan kun je contact opnemen met

Marianne Jak, psychiater
Email: MJak@youz.nl Westzijde 122, 1506 EJ Zaandam
088-3581340

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie