Differentiatiestage Perinatologie Perinatologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

OLVG is een groot 2e lijns perinatalogisch centrum bestaande uit locaties (Oost en West) . Er zijn per locatie jaarlijks 2800-3000 partus, waarvan circa 2500 partus met een medische indicatie.
OLVG is een opleidingsziekenhuis met per locatie circa 6-8 assistenten in opleiding en 6-8 arts assistenten niet in opleiding. De verloskamers zijn 24 uur van de dag bezet door zowel een arts assistent als 2e lijns verloskundige(n).

Er is een goede samenwerking met de afdeling neonatologie. Op locatie Oost is de perinatale en maternale zorg op unieke wijze geintegreerd in het Annapaviljoen. De afdeling neonatologie afdeling heeft een post-IC/HC erkenning. Ook heeft OLVG een level 3 Intensive Care, hierdoor is het mogelijk om vrijwel alle maternale verloskundige complicaties in huis te behandelen. Ook zijn er voldoende interventieradiologen voor een 24-uurs mogelijkheid voor embolisaties.

Wat betreft prenatale diagnostiek is er samenwerking met het AMC en VuMC.. De polikliniek heeft themaspreekuren voor zwangeren met diabetes en voor psychiatrische problematiek (POP poli). Er zijn goede contacten met de 1e lijns verloskundige zorg. Er is verdere een actief verloskundig samenwerkingsverband, waarbij het mogelijk is voor de aios om hierin te participeren.

De stage biedt aan om de perinatologie in zijn volle breedte uit te voeren, waarbij de doelstelling zal zijn om aan het eind van de stage voldoende ervaring te hebben in complexe 2e lijns obstetrie. Verder zijn er mogelijkheden om te participeren en kennis op te doen met nieuwe organisatievormen van obstetrische zorg.

Tijdens de differentiatiestage zal de aios een hoofdaanstelling krijgen op één van beide locaties. Wel zal er voor aios in de differentiatiestage uitwisseling plaatsvinden tussen de twee locaties, om de opleidingsmogelijkheden binnen onze grote organisatie optimaal te benutten. Ook is het mogelijk om meerdere differentiaties achtereenvolgens in OLVG te doorlopen. In OLVG kan je na je differentiatiestage je opleiding eindigen met een 6 maanden durende supervisiestage, waarin je wordt klaargestoomd voor je toekomstige rol als superviserend specialist.

Sollicitatie en contact

Eugenie Kaaijk, opleider

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen