Differentiatiestage Mammaradiologie Mammaradiologie in het OLVG West

Aanvang: 
16-03-2016
Duur: 
24 maanden
12 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De differentiatie Mamma Radiologie wordt aangeboden in samenwerking met het VUMC in Amsterdam en de NWZ in Alkmaar. In samenspraak met de aios en afhankelijk van het beheersingsniveau wordt een geïndividualiseerd opleidingsplan gemaakt. De aios heeft hierbij inspraak hoe hij/zij de differentiatie zou willen invullen.

De aios zal kennis op doen van de diagnostiek en behandeling van benigne en maligne ziektebeelden van de mamma en participeren in de multidisciplinaire overleggen. Er is een goed lopend mammaspreekuur. Daarbij is bijzondere aandacht voor de MRI mamma, de tomosynthese en het stereotactisch biopt. De radioloog in opleiding is een klinische dokter, die goed op de hoogte is van de diagnostiek en behandeling van de ziekten van de borst. Op die manier kan hij/zij een waardevolle gesprekspartner zijn van klinische specialisten als chirurgen en oncologen. Er is dan ook een goede samenwerking met de chirurgie en de oncologie.

Show-and-tell

De locatie West van het OLVG, (voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) is gelegen in het hart van Amsterdam West. In 2015 is het ziekenhuis gefuseerd met het OLVG in Amsterdam Oost met het doel om ook in de toekomst het volledige zorgpakket aan onze patiënten te blijven bieden. De afdelingen radiologie van beide locaties zijn gefuseerd en beschikken over een gezamenlijk PACS, EPD (EPIC) en telefoonsysteem. Er werken 24 radiologen en 4 nucleair geneeskundigen. De afdelingen beschikken over de meest up-to-date apparatuur (waaronder 4 CT scanners, 4 MRI’s, 2 interventie kamers, 2 doorlichtingskamers, 2 mammo-kamers inclusief tomosynthese en 8 echo kamers). Aanbestedingstraject voor een PET-CT loopt.

De opleiding in locatie West is gelieerd aan het VU-OOR. Er is een nauwe en goede samenwerking met het VU-medisch centrum en de Noordwest ziekenhuisgroep (voorheen MCA) met uitwisseling van aios tussen de verschillende ziekenhuizen. De differentiaties worden dan ook aangeboden in een gecombineerde stage (academisch en perifeer) om op die manier zo veel mogelijk kennis en ervaring aan te bieden van een zo breed mogelijk palet aan ziektebeelden .

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Sollicitatie en contact

Beschikbare plekken aankomende jaren voor de Mamma differentiatie

  • 2016: 1 plek
  • 2017: 1 plek
  • 2018: 1 plek
  • 2019: 1 plek
  • 2020: 1 plek

Sollicitatie en contact

U kunt contact opnemen met dr. Sebastiaan Jensch (differentiatie-opleider en plaatsvervangend opleider) of opleider drs. Tietse van Dorp.

OLVG (locatie West)
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam
tel.: 020 510 89 11
website: http://www.sintlucasandreasziekenhuis.nl/topklinisch-opleidingsziekenhuis/waarom-ons-ziekenhuis

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen