Differentiatiestage Abdominale radiologie Abdominale radiologie in OLVG West

Aanvang: 
16-03-2016
Duur: 
24 maanden
18 maanden

Wat gaat de aios leren?

De differentiatie Abdominale Radiologie wordt aangeboden in samenwerking met het VUMC in Amsterdam en de NWZ in Alkmaar. In samenspraak met de aios en afhankelijk van het beheersingsniveau wordt een geïndividualiseerd opleidingsplan gemaakt. De aios heeft hierbij inspraak hoe hij/zij de differentiatie zou willen invullen.

Er is verspreid over de 3 ziekenhuizen een breed palet aan abdominale ziektebeelden. De aios zal kennis op doen van de diagnostiek en behandeling van deze ziektebeelden en participeren in de multidisciplinaire overleggen. Het OLVG participeert daarnaast in het Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (met AMC), waardoor er relatief veel aanbod is van HPB-problematiek (PPPD en Leverchirurgie) en is een verwijscentrum voor bekkenbodem, proctologie en IBD. In de oncologische zorg komt de nucleaire en moleculaire geneeskunde ruim aan bod. De radioloog in opleiding is een klinische dokter, die goed op de hoogte is van de diagnostiek en behandeling van abdominale ziekten. Op die manier kan hij/zij een waardevolle gesprekspartner zijn van klinische specialisten als MDL-artsen, chirurgen en oncologen. Er is dan ook een goede samenwerking met de MDL en chirurgie en tijdens de differentiatie wordt de mogelijkheid geboden om een korte klinische stage te volgen in deze vakgebieden (denk daarbij bijvoorbeeld aan scopie programma, OK programma etc).

Show-and-tell

De locatie West van het OLVG, (voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) is gelegen in het hart van Amsterdam West. In 2015 is het ziekenhuis gefuseerd met het OLVG in Amsterdam Oost met het doel om ook in de toekomst het volledige zorgpakket aan onze patiënten te blijven bieden. De afdelingen radiologie van beide locaties zijn gefuseerd en beschikken over een gezamenlijk PACS, EPD (EPIC) en telefoonsysteem. Er werken 24 radiologen en 4 nucleair geneeskundigen. De afdelingen beschikken over de meest up-to-date apparatuur (waaronder 4 CT scanners, 4 MRI’s, 2 interventie kamers, 2 doorlichtingskamers, 2 mammo-kamers inclusief tomosynthese en 8 echo kamers). Aanbestedingstraject voor een PET-CT loopt.

De opleiding in locatie West is gelieerd aan het VU-OOR. Er is een nauwe en goede samenwerking met het VU-medisch centrum en de Noordwest ziekenhuisgroep (voorheen MCA) met uitwisseling van aios tussen de verschillende ziekenhuizen. De differentiaties worden dan ook aangeboden in een gecombineerde stage (academisch en perifeer) om op die manier zo veel mogelijk kennis en ervaring aan te bieden van een zo breed mogelijk palet aan ziektebeelden .

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Sollicitatie en contact

Beschikbare plekken aankomende jaren voor de Abdomen differentiatie

  • 2016: 2 plekken
  • 2017: 1 plek
  • 2018: 2 plekken
  • 2019: 2 plekken
  • 2020: 2 plekken

U kunt contact opnemen met dr. Sebastiaan Jensch (differentiatie-opleider en plaatsvervangend opleider) of opleider drs. Tietse van Dorp.

OLVG (locatie West)
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam
tel.: 020 510 89 11
website: http://www.sintlucasandreasziekenhuis.nl/topklinisch-opleidingsziekenhuis/waarom-ons-ziekenhuis

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen