Ouderenpsychiatrie Stage Ziekenhuispsychiatrie, aandachtsgebied Ouderen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het OLVG West is een Topklinisch ziekenhuis in Amsterdam-West dat zich kenmerkt door een zeer diverse patiëntenpopulatie uit de directe omgeving. Daarnaast profileert het ziekenhuis zich regionaal en tertiair als o.a. neurologisch en psychiatrisch expertisecentrum.

De specialistische functie ziekenhuispsychiatrie wordt uitgeoefend op de psychiatrische medische unit (PMU) van de kliniek, op de polikliniek en in de psychiatrisch consultatieve dienst. De PMU beschikt over 15 bedden en heeft een tertiaire functie voor ernstige psychiatrische-somatische comorbiditeit en therapieresistente depressie. De polikliniek participeert in een Psychiatrie-Obstetrie-Pediatrie (POP)-polikliniek; een zorgstraat voor Parkinsonpatiënten; en op het Centrum voor Ouderendiagnostiek. Er wordt nauw samengewerkt met andere medische specialismen.

De staf heeft een grote expertise en ervaring in de ziekenhuis- en ouderenpsychiatrie. Aan de afdeling is een bijzonder hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie vanuit het VU medisch centrum verbonden.

De afdeling biedt een uitstekende opleiding aan AIOSsen psychiatrie (basisgedeelte en aandachtsgebieden Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie), AIOSsen huisartsgeneeskunde en co-assistenten. De AIOS Ziekenhuispsychiatrie neemt deel aan alle onderwijsactiviteiten en leert zelfstandig electroconvulsietherapie toe te passen.

De AIOS ziekenhuispsychiatrie voor het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie participeert o.a. in het Centrum voor Ouderendiagnostiek. Dit centrum biedt een dagdiagnostisch traject voor ouderen met een meervoudige hulpvraag. Het betreft een samenwerkingsverband van een klinisch geriater, neuroloog en ouderenpsychiater.
De AIOS doet poliklinische diagnostiek en behandelingen bij ouderen met somatische comorbiditeit, en participeert in een zorgstraat voor Parkinsonpatienten in samenwerking met de neurologie. De stage bevat de zorg over de oudere patiënten die op de MPU zijn opgenomen. Tevens zal de AIOS ziekenhuispsychiatrie electroconvulsietherapie (ECT) doen bij oudere patiënten met m.n. depressieve stoornis en, voor zover aanwezig, patiënten met het maligne neuroleptica syndoorm of maligne katatonie.

Sollicitatie en contact

Ten behoeve van een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met dr. A.C. (Ton) Vergouwen, opleider: a.vergouwen@olvg.nl of
Mw. S. (Sandra) Gaarenstroom, opleidingssecretariaat: opleidingpsychiatrie@olvg.nl, tel: 020-5994275

 

 

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen