Differentiatiestage Kinder- en jeugdpsychiatrie Algemene kindergeneeskunde/ psychosomatiek bij kinderen

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het OLVG West in Amsterdam-West biedt hoogstaande, patiëntgerichte zorg in een multiculturele omgeving. Als een van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen zijn wetenschappelijk onderzoek en opleiding vanzelfsprekend belangrijke pijlers van ons beleid.  

In Amsterdam-West is het merendeel van de kinderen van niet-Nederlandse afkomst. Er bestaan bij de diverse etnische groeperingen verschillen in presentatie van klachten, beleving van ziekte en omgang met het zorgaanbod. De populatie is tekenend voor een grote stad en kent daardoor ook een typische grootstedelijke problematiek.  

Wat deze stage uniek maakt is de focus op de KIOSK-polikliniek. KIOSK staat voor Kinderen met Onverklaarde Somatische Klachten. Deze polikliniek is er voor kinderen met chronische klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak is gevonden. Somatisch onverklaarde klachten die veel voorkomen zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheid. Op de KIOSK-polikliniek wordt gewerkt via een geïntegreerde aanpak, waarbij de specialismen kindergeneeskunde en kinderpsychologie hun expertise bundelen. Dat betekent dat de klachten niet alleen medisch of alleen psychologisch benaderd worden, maar vanuit beide hoeken bekeken worden.

Op de afdeling kindergeneeskunde van het OLVG West neemt de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten een centrale plaats in. Er heerst een goed opleidingsklimaat hetgeen kan worden afgeleid uit de positieve feedback van de arts-assistenten, onder meer getoetst met de PHEEM (2008) alsook de D-RECT (2009 en 2010). Zie voor nadere informatie bijlage C: meting opleidingsklimaat. Onlangs is tevens de opleidingskwaliteit van de kinderartsen getoetst met de SET-Q en bleek dat de inbreng van de opleiders zeer werd gewaardeerd (zie bijlage C). De resultaten van de SET-Q zijn door de kinderartsen gezamenlijk besproken teneinde meer inzicht te verkrijgen in de opleidingskwaliteiten van een ieder alsook om elkaar in de toekomst te kunnen aanspreken op verbeterpunten.

Ten aanzien van de docentenprofessionalisering kan worden vermeld dat nagenoeg alle arts-assistenten hebben geparticipeerd in de lokale Feedback cursus ‘CLIP’ (Cursus Leren In de Praktijk) en dat alle kinderartsen tenminste de basiscursus Teach the Teacher gevolgd hebben. Voor directe - in vivo - observatie van zowel co-assistenten als arts-assistenten is op de polikliniek een  ‘one-way-screen’  aanwezig alsmede videoregistratie.
Recent is voor de arts-assistenten een begin gemaakt met het INVEST project (Intercultureel Vakmanschap en Specialisten Trainingen), waarin arts-assistenten tijdens hun polikliniekstage nieuwe polipatienten en hun ouders (na informed consent) op DVD opnemen waarna deze collectief en/of individueel nabesproken worden en in hun portfolio kan worden opgenomen.

Sollicitatie en contact

Voor sollicitaties en vragen kunt u contact opnemen met:
Dr. B.H.M. Wolf, kinderarts
Afdeling Kindergeneeskunde
OLVG West
b.wolf@slaz.nl

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen