Differentiatiestage Radiofarmacie Radiofarmacie bij Cyclotron en afdeling Nucleaire Geneeskunde Noordwest

Aanvang: 
30-01-2017
Duur: 
2 maanden
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:
Het accent van de verdiepingsstage Radiofarmacie in Noordwest Ziekenhuisgroep ligt op de technische aspecten van het produceren van PET tracers, van cyclotron bestraling tot en met de uitvulling in spuiten. De AIOS krijgt hierbij de gelegenheid zich te verdiepen in de typische logistieke aspecten rond radiofarmaca productie en in de werking van het volledige GMP kwaliteitssysteem van de apotheek. Het kwaliteitssysteem is van industrieel niveau en volledig toegesneden op stralingstechnische aspecten. Hiertoe behoort ook de volledige QC analyse die wordt uitgevoerd in het kader van de voorlopige en definitieve vrijgifte.

Afhankelijk van de periode waarin de stage aanvangt zal de stagiair een bijdrage kunnen leveren aan de procesvalidatie van een nieuwe tracer en tevens kunnen kennis maken werkzaamheden in het kader van de herkwalificatie van diverse apparatuur en processen.

Tenslotte kan de stagiair zien hoe met de toepasselijke wettelijke regelgeving wordt omgegaan in het kader van levering van de producten aan derden. Afhankelijk van de belangstelling van de stagiair kan kennis worden genomen van de klinische toepassing van radiofarmaca. Hierbij kan aangesloten worden bij de verschillende overleg- en opleidingsmomenten van nucleaire geneeskunde.

Gevraagde competenties:

  • Bekendheid met GMP
  • Verbaal communicatief en besluitvaardig
  • Rekenvaardig
  • Vermogen om inzicht te kunnen houden over grote hoeveelheid uiteenlopende activiteiten en data
  • Goede ‘speurzin’
  • (bij voorkeur in bezit van diploma stralingshygiene niveau 4)

Hoe ga ik leren?

Er zal met de AIOS een individueel opleidingsplan voor de stage worden opgesteld, mede afhankelijk van de belangstelling en leerdoelen van de stagiair.

Deze opleidingsetalage wordt voor het eerst aangeboden. Alle huidige AIOS in Noordwest volgen hun onderdeel radiofarmacie binnen de radiofarmaca apotheek. Eén van de ziekenhuisapothekers is wekelijks werkzaam binnen de radiofarmaca apotheek. Ook hij kan nadere informatie verstrekken aan belangstellenden.

Show-and-tell

Radiofarmacie
Op een aantal gebieden werkt de ziekenhuisapotheek samen met de radiofarmaca apotheek binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep. DE radiofarmaca apotheek is uniek in Nederland omdat ze als enige buiten de academische centra beschikt over een eigen cyclotron en qua productiecapaciteit tot de grotere centra behoort. De apotheek opereert onder een fabrikantenvergunning en produceert wekelijks ongeveer 125 individuele patiënten doses met een PET tracer. Naast de ‘standaard’ PET tracer 18F-FDG is 13N-Ammonia de belangrijkste, gevolgd door 18F-Natriumfluoride en 18F-FluorDOPA. Het streven is om ook een aantal nieuwe tracers in productie te nemen. Doordat de apotheek in feite is ingebed in de afdeling Nucleaire Geneeskunde is het mogelijk om een goed inzicht te krijgen in de klinische toepassing van deze tracers. Wekelijks wordt tevens een groot aantal uiteenlopende gammacamerabereidingen uitgevoerd.

dr. Ingrid van Haelst is ziekenhuisapotheker en opleider ziekenhuisfarmacie in Noordwest Ziekenhuisgroep.

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker binnen Noordwest Ziekenhuisgroep:
De ziekenhuisapotheek heeft een erkenning voor de opleiding van twee AIOS. Er wordt samengewerkt binnen de OOR AMC. Alle facetten van de opleiding tot ziekenhuisapotheker, met uitzondering van de steriele voorraadbereidingen, kunnen gevolgd worden. De apotheek beschikt onder meer over een GMP-Z status, een CCKL geaccrediteerd laboratorium en een politheek op twee locaties. Er is tevens een consultfunctie voor een tweetal GGZ-voorzieningen. De opleidingsgroep bestaat uit zeven geregistreerde ziekenhuisapothekers. De samenwerking binnen de apotheek, maar ook met diverse specialismen in de kliniek is intensief. Ziekenhuisapothekers in opleiding kunnen deelnemen aan verschillende klinische activiteiten (MDO’s, medicatieveiligheidsteams, geneesmiddelcommissies).

 

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie en sollicitatie kunt u een brief of e-mail sturen naar:

Noordwest Ziekenhuisgroep

Ziekenhuisapotheek

T.a.v. mw. dr. I. van Haelst, dr. P.W. Vlottes of dr. H.J.M. Martens

Postbus 501│1800 AM Alkmaar


i.van.haelst@nwz.nl

p.w.vlottes@nwz.nl

h.j.m.martens@nwz.nl

tel.: 072-5483571

072-5482203 (Peter Vlottes), 072-5483565 (Ingrid van Haelst), 072-5483598 (Harrie Martens)

www.nwz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste! 

https://www.youtube.com/watch?v=tpgAoXaTTmQ

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx