Differentiatiestage Ziekenhuisfarmacie Intensive Care

Duur: 
2 maanden
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen de IC-differentiatie kan de aios ziekenhuisfarmacie kennis vergaren en vaardigheden ontwikkelen om als medebehandelaar op te treden. Binnen de stage wordt toegewerkt naar de volgende doelen:

  • De aios beheerst de theorie over pathofysiologie en ziektebeloop van intensive care patiënten (IC-patiënten), farmacotherapie van IC-patiënten en is in staat om deze kennis zelfstandig toe te passen bij  het consulentschap voor IC artsen en verpleegkundigen en over theorie over therapeutic drug monitoring (TDM) bij IC en septische patiënten.

  • De aios heeft kennis over beleidsmatige afspraken en farmaceutische en klinische protocollen, van verschillende orgaan-ondersteunende technieken en andere technieken in relatie tot op de IC toegepaste geneesmiddelen, van toxicologie en het beleid bij intoxicaties en van het gebruik van verschillende infusietechnieken.

  • De aios is in staat om een gestructureerde medicatieboordeling bij IC-patiënten uit te voeren, een multidisciplinair protocol ten behoeve van IC-patiënten op te stellen en een het medicatieveiligheidsteam voor te zitten.

  • De aios heeft inzicht in het verbruik en de  kosten van IC/MC geneesmiddelen en adviseert de IC-artsen in het kader van doelmatigheid.

 

De IC/MC binnen Noordwest heeft plaats voor 16 patiënten. Op deze algemene IC zijn de patiënten onder andere afkomstig van chirurgie, neurologie, interne en longgeneeskunde.

De apotheek van Noordwest bestaat uit een ziekenhuisapotheek en een poliklinische apotheek in zowel Den Helder als Alkmaar. In totaal zijn er 7 ziekenhuisapothekers en 2 poliklinische apothekers. De samenwerking tussen de ziekenhuisapothekers en de diverse specialismen is intensief.

Hoe ga ik leren?

De aios krijgt de ruimte om zelfstandig als medebehandelaar op te treden bij IC patiënten. Ook is er in overleg met de IC artsen mogelijkheid voor het verrichten van registratie-onderzoek. De aios maakt deel uit van het medicatieveiligheidsteam.

De aios zal veel interdisciplinair samenwerken. Goede communicatieve vaardigheden, eigen initiatief, zelfstandigheid en interesse voor de IC patiënt met complexe problematiek zijn van belang.

 

Ter introductie loopt de aios 1 week fulltime dagdienst op de IC om met alle gebruikelijke zaken kennis te maken.

Daarnaast maak je deel uit van het MDO waarbinnen je interventievoorstellen doet, advies geeft aan IC artsen en vragen beantwoord over farmacotherapie.

Aios kunnen in Noordwest in het kader van de opleiding deelnemen aan klinische activiteiten bij diverse specialismen.

Er is mogelijkheid tot (registratie-)onderzoek. Er wordt de voorkeur aan gegeven dit binnen de gekozen differentiatierichting te doen.

Tijdens de introductieweek wordt de aios begeleid door een IC arts en- verpleegkundige; de daaropvolgende twee weken is de begeleiding in handen van de ziekenhuisapotheker. Daarna wordt zelfstandig gewerkt met de ziekenhuisapotheker in de achterwacht.

Het medisch specialisme waar de aios ziekenhuisfarmacie bij aansluit, levert een co-opleider.

 

Gedurende de stage:

- schrijft de aios een casereport.

- update de aios 3-5 farmaceutische protocollen

- analyseert de aios het geneesmiddelenverbruik van IC/MC en stelt een hierover advies op.

 

Om de voortgang te monitoren vindt wekelijks een voortgangsgesprek plaats.

Show-and-tell

Nynke Jager, 2e jaars AIOS AMC/Noordwest, over de IC-differentiatiestage:

In Noordwest, locatie Alkmaar, ben je snel onderdeel van een enthousiast en betrokken team. Je wordt bij veel verschillende zaken betrokken en je kunt zelf heel veel doen. Een goed voorbeeld hiervan is het medebehandelaarschap op de IC. Je start met een week meelopen op de afdeling, waarbij je de artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen leert kennen én een goed beeld krijgt van de gang van zaken op de IC. Tijdens deze week is er ruim de tijd om van alles te vragen, zowel praktisch als inhoudelijk. Daarna draai je mee met de deelname aan het MDO, waar op maandag, woensdag en vrijdag een ziekenhuisapotheker (i.o.) bij zit. Er is bij dit MDO ruim de tijd voor iedere patiënt (er liggen 10-15 patiënten op de afdeling) en de inbreng van de apotheek wordt zeer gewaardeerd. Door je eigen voorbereiding (en eventuele voorbespreking met een ZAPO) en het uitgebreide MDO leer je veel verschillende patiënten en ziektebeelden kennen. Kortom, dit is een erg interessante en leuke eerste kennismaking met de Intensive Care geneeskunde! 

Sollicitatie en contact

Er kan door het jaar heen op elk willekeurig moment gestart worden in overleg met de opleiders.

Interesse? Je kunt contact opnemen met de begeleiders van deze stage van de intensivistengroep en Ziekenhuisfarmacie Noordwest:

Frouke Mulder (072-5483562) of via e-mail f.mulder@nwz.nl

Harrie Martens (072-5483565) of via e-mail h.j.m.martens@nwz.nl

Ingrid van Haelst (072-5483598) of via e-mail i.van.haelst@nwz.nl

Voor meer informatie over Noordwest Ziekenhuisgroep kijk op de website www.nwz.nl

 

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste! 

https://www.youtube.com/watch?v=tpgAoXaTTmQ

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx