Keuzestage Klinische farmacie Psychiatrie Noordwest i.s.m. GGZ Noord-Holland Noord

Aanvang: 
30-01-2017
Duur: 
2 maanden
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

De ziekenhuisapotheker met het aandachtsgebied psychiatrie fungeert als vraagbaak voor het beantwoorden van consultvragen. GGZ NHN biedt aan artsen de mogelijkheid tot opleiding als psychiater voor de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Er zijn tevens stageplaatsen voor psychiaters i.o. voor specifieke onderdelen, zoals forensische psychiatrie, langdurige zorg (FACT wijkteam) of crisispsychiatrie (intensive home treatment). Tevens volgen artsen in opleiding tot klinisch geriater een stage ouderenpsychiatrie.

Werkzaamheden stage:
De AIOS die de opleidingsetalage Psychiatrie gaat volgen zal gedurende de afgesproken periode met alle bovenstaande aspecten in aanraking komen. Het programma wordt voorafgaand aan de stage afgestemd met de begeleider vanuit de ziekenhuisapotheek en de opleider psychiatrie. Tot de praktische werkzaamheden behoren:

  • Volgen van en bijdragen aan onderwijs psychiatrie (do-ochtend)
  • Voorbereiden FTO GGZ in samenwerking met psychiater
  • Verdieping casuïstiek en schrijven case-report/artikel
  • Fungeren als vraagbaak voor de psychiaters
  • Beantwoorden praktische vragen als consulent
  • Interpretatie spiegels psychofarmaca en advisering
  • Deelname Geneesmiddelencommissie GGZ NHN

Hoe ga ik leren?

Er zijn vanuit de ziekenhuisapotheek korte lijnen met artsen van de GGZ NHN. De AIOS zal intensief samenwerken met de psychiaters. Meelopen op de opnameafdeling en deelname aan het regulier onderwijs psychiatrie is mogelijk.

Communicatieve vaardigheden zijn een belangrijke vereiste. Daarnaast is een grote mate van leergierigheid, eigen initiatief en zelfstandigheid van belang.

Deze opleidingsetalage wordt voor het eerst aangeboden. Alle huidige AIOS in Noordwest kunnen het onderdeel Psychiatrie volgen. Er wordt voorafgaand aan de stage een stage-overeenkomst met de GGZ NHN opgesteld.

Bij een stageperiode langer dan 2 maanden is een combinatie met een Intensive Care stage mogelijk.

Opleiding tot ziekenhuisapotheker binnen Noordwest Ziekenhuisgroep:
De ziekenhuisapotheek heeft een erkenning voor de opleiding van twee AIOS. Er wordt samengewerkt binnen de OOR AMC. Alle facetten van de opleiding tot ziekenhuisapotheker, met uitzondering van de steriele voorraadbereidingen, kunnen gevolgd worden. De apotheek beschikt onder meer over een GMP-Z status, een CCKL geaccrediteerd laboratorium, en een politheek op twee locaties. Er is tevens een consultfunctie voor een tweetal GGZ-voorzieningen. De opleidingsgroep bestaat uit zeven geregistreerde ziekenhuisapothekers. De samenwerking binnen de apotheek, maar ook met diverse specialismen in de kliniek is intensief. Ziekenhuisapothekers in opleiding kunnen deelnemen aan verschillende klinische activiteiten (multidisciplinair overleg, medicatieveiligheidsteam, geneesmiddelcommissie). De ziekenhuisapothekers van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn als consulent/medebehandelaars nauw betrokken bij de psychiatrie.

Show-and-tell

Liselore Koedood (3e jaars AIOS Noordwest/AMC, e-mailadres l.koedood@amc.uva.nl):
De ziekenhuisapotheek van Noordwest Ziekenhuisgroep is nauw betrokken bij GGZ-NHN en het Triversum (Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Zo zit er een ziekenhuisapotheker in de geneesmiddelencommissie van zowel de GGZ als het Triversum, levert de apotheker regelmatig een bijdrage aan het onderwijs van de AIOS psychiatrie en vindt er regelmatig overleg plaats over verschillende casuïstiek. Omdat de contacten goed zijn en je elkaar wekelijks ziet, wordt er laagdrempelig contact gezocht. Tijdens de stage leer je de denkwijze van de psychiater beter kennen, waaronder de afwegingen die aan bod komen bij het kiezen van een antipsychoticum en de rol die de patiënt hier in heeft (shared decision making). Verder de keuze van de verschillende toedieningsvormen, zoals het overstappen naar depots, polyfarmacie en dwangmedicatie. Ook leer je de patiëntenpopulatie en de ziektebeelden beter kennen door mee te lopen met een arts in de (poli-)kliniek of in een FACT-team. Zelf kun je o.a. een grote bijdrage leveren als het gaat om interacties, TDM, farmacogenetica en farmacokinetiek.
De AIOS psychiatrie groep van de GGZ-NHN is een enthousiaste, gemotiveerde groep, waar je je snel thuis voelt en aan de hand van casuïstiek en onderwijs ontzettend veel kan leren en ook als apotheker een grote bijdrage kan leveren.

 

Samenwerkende instellingen

GGZ Noord Holland Noord

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste! 

https://www.youtube.com/watch?v=tpgAoXaTTmQ

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx