Kinderlongziekten kinderlongziekten, allergologie en eczeem (profileringsstage)

Aanvang: 
09-08-2016
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze profileringstage biedt een uitstekende mogelijkheid om extra kennis en ervaring op te doen in de diagnostiek en behandeling van kinderen met longaandoeningen, allergische rhinoconjunctivitis, voedselallergie en/of eczeem. Kinderen met longziekten en allergologische aandoeningen worden frequent gezien in de algemene kindergeneeskundige praktijk. Met name allergologische aandoeningen komen in veel opleidingen tot kinderarts onvoldoende  aan bod. Verdieping in de kinderlongziekten en –allergologie is dan ook zeer zinvol, zowel voor de arts-assistenten die in een algemeen ziekenhuis willen gaan werken als voor hen die in een van deze deelgebieden verder wil gaan.

 

Hoe ga ik leren?

Voorbereiding

Vooraf aan de stage formuleert de AIOS zelf schriftelijk de doelen van de stage. Ruim voorafgaand aan de stage wordt dit besproken met de opleider/vaste stagebegeleider. Tevens wordt het POP van het 5e jaar  in dit kader besproken

Setting

In de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar is een speciaal kinderlong- en allergieteam aanwezig, bestaande uit drie kinderartsen, twee verpleegkundig specialisten, twee diëtistes, vijf voedselprovocatieverpleegkundigen, twee kinderfysiotherapeuten en een medisch immunoloog. De kinderallergologie is een van de speerpunten binnen de kindergeneeskunde in de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar.

Taken van de AIOS

  • Poliklinisch nieuwe en controle patiënten zien met longproblematiek, allergische aandoeningen en/of eczeem, waarbij onder supervisie een behandelplan wordt opgesteld.

  • Supervisie van de voedselprovocatie unit

  • Betrokken zijn bij de behandeling met immunotherapie

  • Beoordelen van longfunctie onderzoek en vast aanspreekpunt hiervoor

  • Beoordelen van radiologisch pulmonaal onderzoek en vast aanspreekpunt hiervoor

  • Actieve deelname aan wekelijks kinderlong- en allergieoverleg

  • Actieve deelname aan maandelijks kinderallergieteam overleg en MDO-allergologie

  • Meedraaien in het dienstrooster arts-assistenten kindergeneeskunde

  • 1 PICO/CAT presenteren

  • Onderwijs geven aan AIOS/ANIOS over onderwerp betreffende kinderlongziekten, kinderallergologie en eczeem bij kinderen.

Beoordeling

Door middel van KPB’s (1 per week), waarvan minimaal 1 KBS binnen  kinderlongziekten, 1  binnen kinderallergologie en 1 binnen kindereczeem.

Een stageverslag met leerpunten en aanbevelingen wordt geschreven.

 

Sollicitatie en contact

Indien u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Govert Brinkhorst, kinderarts-pulmonoloog of Yvonne Duijvestijn, kinderarts-allergologisch expert. Zij zijn ook uw begeleiders tijdens deze stage. Tevens zal u tijdens deze stage intensief samenwerken met Margareth Siemons, verpleegkundig specialist kinderlongziekten en Annette Blauw, verpleegkundig specialist kinderallergologie.

Tel 072-5482957

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste! 

https://www.youtube.com/watch?v=tpgAoXaTTmQ

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx