Differentiatiestage Aandachtsgebied volwassenen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stages voor de opleiding tot psychiater binnen het aandachtsgebied volwassenen zijn zorgprogramma stemmingsstoornissen, zorgprogramma angststoornissen, zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen, verslavingszorg kliniek en forensische psychiatrie. 

Mondriaan Zorggroep

Mondriaan is een grote organisatie met veel vormen van dienstverlening, zowel in de zorg als in de ondersteunende sector. Onze medewerkers werken op één van onze locaties, maar gaan ook op huisbezoek bij patiënten. Er wordt immers zorg verleend aan patiënten die klinisch worden opgenomen, maar ook in de thuissituatie. Daarnaast zijn er patiënten die dagbehandeling of een individueel gesprek naar onze organisatie toe komen. Dit kan op de hoofdlocatie zijn, maar ook op een kleinere locatie in hun wijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Mondriaan Zorggroep
J.F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen

tel.: 045 573 62 62
website: http://www.mondriaan.eu/nl/werken-en-leren