Differentiatiestage Benigne gynaecologie office gynaecologie, operatieve behandeling, sexuologie & psychosomatiek

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In het Medisch Centrum Leeuwarden is minimaal invasieve chirurgie een speerpunt. Diverse specialismen: chirurgie, urologie en gynaecologie werken hier met state of the art apparatuur binnen endosuites. In 2013 is hieraan de Da Vinci robot toegevoegd. De afdeling chirurgie heeft een eigen endoscopisch opleidingscentrum (LIMIS) in Leeuwarden.  Ook binnen de maatschap gynaecologie bestaat een lange traditie van endoscopisch opereren en zijn er meerdere gynaecologen gespecialiseerd in deze technieken.

Jaarlijks worden er  625 hysteroscopiën (240 diagnostische en 300 therapeutische) verricht en 285 laparoscopiën waaronder 75 laparoscopische hysterectomiën.

Het MCL is een STZ ziekenhuis met een grote regionale functie. Vrijwel alle specialismen zijn in het MCL vertegenwoordigd. In het MCL verzorgen tot op heden 15 vakgroepen een (gedeeltelijke) opleiding tot specialist. Alle opleidingen zijn vertegenwoordigd in de Centrale OpleidingsCommissie (COC), die ondersteund wordet door de MCL-academie.

Het MCL maakt deel uit van regio OOR-NO Nederland en heeft AIOS uit het UMCG en een tropenarts in opleiding. Alle gynaecologen in het MCL zijn actief betrokken bij de opleiding en hebben de cursus Teach the Teachers gevolgd. De opleiding tot gynaecoloog in Leeuwarden kenmerkt zich door een open, collegiale en veilige sfeer. Binnen de maatschap heerst een ambitieuze, collegiale en toegankelijke sfeer waarbij zorginnovatie en ontwikkeling belangrijke punten zijn. Het MCL is al jaren een gewilde en populaire plek binnen het Groningse cluster. 

Er is in het MCL een aktief kwaliteitsbeleid, waar de vakgroep aktief aan deel neemt. De vakgroep wordt jaarlijks door de AIOS-sen beoordeeld (D-RECT). Daarnaast is er een actieve AIOS-groep in het MCL (Vereniging Leeuwarder Assistenten, de VLA). Ook vinden exitgesprekken plaats met een vertrouwenspersoon.
Uiteraard zijn er complicatiebesprekingen en OK-indicatiebespreking. Eens per 3 maanden wordt er ziekenhuisbreed “discipline overstijgend onderwijs” gegeven met uiteenlopende onderwerpen.

 

Sollicitatie en contact

In het MCL kunnen we maximaal 1 AIOS plaatsen voor de differentiatiestage benigne gynaecologie. Aanvang van de toegekende stage zal in overleg plaatsvinden. Voor informatie kan de kandidaat zich wenden tot de gynaecologen die de stage Endocopie zullen begeleiden: drs. M.J.A. Apperloo (mirjam.apperloo@znb.nl, 058-2863206) of dr. L.P. Morssink (l.p.morssink@znb.nl, 058-2863217).

De kandidaat dient een sollicitatiebrief te zenden naar de (plaatsvervangend) opleider O&G in het MCL. De opleider is dr. L.P. Morssink (l.p.morssink@znb.nl) en de plaatsvervangend opleider is dr. D.A.M. Perquin (denise.perquin@znb.nl).

Medisch Centrum Leeuwarden

In het MCL hebben we opleiden, ontwikkelen en onderzoek hoog in het vaandel staan. Wij verzorgen 23 medische vervolgopleidingen, 12 CZO-erkende opleidingen en diverse initiële en verpleegkundige vervolgopleidingen. In het ziekenhuis lopen momenteel ongeveer 165 onderzoeken. Dit betreft zowel medisch en verpleegkundig onderzoek, als ook HBO- of WO-onderzoek.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

tel.: 058-2866666
website: https://www.mcl.nl/#leren-en-wetenschap