Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) is een uniek STZ ziekenhuis met het Westeinde als binnenstadziekenhuis en Antoniushove te Leidschendam als streekziekenhuis. Beide ziekenhuizen hebben hun "eigen" populatie, waarbij het Westeinde vooral gekenmerkt wordt door een multiculturele patiëntenpopulatie. De spoedeisende hulp afdeling is een van de drukste van Nederland met meer dan 70000 bezoekers per jaar, waarvan 50000 in het Westeinde. Om de opvang maximaal te  kunnen verzorgen is er een CT-scan op de SEH geplaatst en eind 2010 is een nieuwe 2de traumakamer opgeleverd. De doorloop tijd van de trauma patiënten is daardoor verder geoptimaliseerd. 
Antoniushove is een streekziekenhuis met een typische perifere patiënten populatie. Hier zien we 22000 patiënten op jaarbasis (op de SEH) met name monoletsels zoals bv heup, pols, schouder en enkelfracturen etc. De reguliere traumachirurgische perifere praktijk is hier heel goed te leren.
In beide ziekenhuizen is een zeer ruim aanbod aan traumachirurgie, er vinden jaarlijks meer dan 1500 traumagerelateerde operaties plaats waarvan ongeveer 250 door de afdeling orthopedie.
Het MCH is een level 1 traumacentrum dat deel uit maakt van Traumacentrum West. We ontvangen meer dan 150 polytrauma patiënten ( ISS >16) per jaar. Daarnaast zien we 120-150 patiënten met steek en schotwonden.

De traumachirurgie wordt in de volle breedte door 6 traumachirurgen verzorgd (2 vanuit het Bronovo ziekenhuis in de dienst). Expertises binnen de groep zijn oa polytrauma, intra-articulaire fracturen van onderste en bovenste extremiteit, bekkenchirurgie, botgenezingsstoornissen, gecompliceerde fracturen, geriatrische fracturen en oorlogschirurgie.
De traumachirurgen zijn allen actief betrokken bij activiteiten binnen en buiten het ziekenhuis. Zij maken deel uit van oa de USAR en hebben militaire verplichtingen die zij in het buitenland vervullen. De USAR is een landelijk hulpteam wat ingezet wordt bij rampen in het buitenland.
De afdeling traumachirurgie is zeer actief op wetenschappelijk gebied. We participeren in meerdere wetenschappelijke studies en er lopen ook de nodige studies op lokaal niveau. Dit resulteert in meerdere voordrachten en publicaties op nationale en internationale symposia, congressen en tijdschriften per jaar.

Sollicitatie en contact

Contact via dr. S. Rhemrev
S.rhemrev@mchaaglanden.nl

Correspondentie adres
Afdeling heelkunde
MCH Westeinde
Postbus 432
2501 CK Den Haag
070-3302022

Haaglanden Medisch Centrum

HMC leidt in grote getale personeel op. Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Haaglanden Medisch Centrum
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

tel.: 088 9792508
website: werkenbijhmczorg.nl