Differentiatiestage Cerebrovasculaire aandoeningen Neurovasculaire aandoeningen

Duur: 
4 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Neurovasculair centrum van Haaglanden MC
In het Neurovasculair centrum van Haaglanden MC worden patiënten met een neurovasculaire aandoening in de breedste zin behandeld. Jaarlijks worden bijna 2000 patiënten met een neurovasculaire aandoening behandeld in HMC. Het centrum is ook een verwijzingscentrum voor patiënten die in aanmerking komen voor intra-arteriële trombectomie, coiling/clipping van aneurysma’s, carotisendarterectomie, embolisaties/operaties van AVM/AVFs, of patiënten die in aanmerking komen voor hemicraniëctomie. Het afgelopen jaar zijn meer dan 200 patiënten met intraveneuze trombolyse behandeld, en meer dan 100 patiënten met een beroerte ondergingen in HMC een intra-arteriële trombectomie. Er is een TIA spoedservice voor snelle diagnostiek en behandeling van patiënten met een TIA op de SEH. Tevens een CVA preventie- en nazorg polikliniek en een Young Stroke poli. Op de spoedeisende hulp is een acute hersenhulp ingericht, wat betekent dat patiënten met een beroerte worden opgevangen volgens innovatieve werkwijze zodat de door-to-needle tijd voor IVT en door-to-groin tijd voor IAT zo kort mogelijk wordt. De stroke unit bestaat op dit moment uit 10 bedden. Zowel de vasculair neurologen, neuro-interventionalisten, vasculair neurochirurgen, revalidatie-artsen als de vaatchirurgen zijn actief betrokken bij het behandelproces.

Er zijn meerdere besprekingen waar patiënten met cerebrovasculaire aandoeningen worden besproken, zoals het neurovasculair overleg, de vasculaire bespreking met de vaatchirurgen en het multidisciplinair overleg waar ook de revalidatie-artsen en het paramedische team een belangrijke rol in hebben. Er wordt geparticipeerd in meerdere nationale en internationale trials. Ook wordt er volop lokaal onderzoek verricht. Haaglanden MC kenmerkt zich door de combinatie van een hoog ambitieniveau enerzijds met een bijzonder prettige werksfeer anderzijds, waarbij de lijnen voor overleg zeer kort zijn.

Doel van de stage
De AIOS kan zelfstandig patiënten met een neurovasculaire aandoening herkennen en behandelen. De AIOS heeft inzicht in de acute opvang van patiënten, en kan medicamenteuze, endovasculaire en neurochirurgische therapeutische opties adequaat toepassen. De AIOS kan de complicaties van de aandoening en behandeling herkennen en behandelen. De AIOS heeft inzicht in de oorzaken van cerebrovasculaire aandoeningen en kan patiënten gericht behandelen in het kader van preventie. Tevens is de AIOS op de hoogte van de diagnostische mogelijkheden en kan deze op de juiste wijze inzetten en interpreteren. Naast de neurovasculaire poliklinische als klinische zorg zal AIOS de mogelijkheid hebben om mee te lopen met de neuro-interventionalisten om ervaring op te doen in de angiokamer met het verrichten van DSAs, trombectomiëen en coilings.

Werkzaamheden
De AIOS draagt zorg voor de patiënten die zijn opgenomen op de stroke unit.
TIA spoedservice
Beeldvormend onderzoek wordt onder supervisie van de radioloog beoordeeld.
De cerebrovasculaire preventiepolikliniek wordt door de AIOS geleid. De secundaire profylaxe wordt individueel geoptimaliseerd.
Indien er sprake is van trombolyse is de AIOS hierbij actief betrokken. Indien er besloten wordt tot intra-arteriële behandeling zal de AIOS de procedure bijwonen.
De AIOS is aanwezig bij de diverse vasculaire besprekingen en maakt daar actief deel van uit.
De mogelijkheid bestaat te participeren in de monitoring van patiënten die een CEA ondergaan.
Bijwonen van de volgende procedures is mogelijk:

  • endovasculaire behandeling van aneurysmata
  • endovasculaire behandeling van herseninfarcten
  • neurochirurgische behandeling van aneurysmata, arterioveneuze en andere vaatmalformaties
  • carotis endarteriëctomie
  • carotisangioplastiek met stenting.

Daarbij volgt de AIOS het algemene onderwijsprogramma, de besprekingen (waaronder o.a. de ochtend- en weekendoverdracht, de patiëntdemonstratie, de wekelijkse bed-side teaching, boekenclub en radiologiebesprekingen)

De AIOS zal tijdens de stage eenmaal een patiënt op de wekelijkse patiëntdemonstratie presenteren.

Duur van de stage
De stage kan afhankelijk van de wensen van de AIOS 4 tot 6 maanden duren. Deeltijd (0.8) is bespreekbaar. Onderzoeksprojecten worden ondersteund en aangemoedigd. De supervisie in de (poli)kliniek is in handen van een van de vier vasculair neurologen, waarbij dagelijks patiënten op de stroke unit met een van de superviserend stafleden wordt gezien. De supervisie op de angiokamer is in handen van de neuro-interventionalisten.

Neurovasculair Centrum

Vasculair Neurologen
Dr. Jelis Boiten
Dr. Ido van den Wijngaard
Dr. Korné Jellema
Dr. Sanne Manschot

Neurochirurgen
Drs. Rob Walchenbach
Dr. Wouter Moojen
Drs. Jasper Wolfs

Neuro-interventionalisten
Dr. Geert Lycklama a Nijeholt
Dr. Ido van den Wijngaard
Drs. Bas van der Kallen

Sollicitatie en contact

Verantwoordelijke opleider: Dr. Korné Jellema
Organisator stage: Dr. Ido van den Wijngaard, Dr. Korné Jellema en Dr. Jelis Boiten
Contactpersoon en begeleider: Dr. Korné Jellema

Afdeling neurologie, Haaglanden MC
Postbus 432
2512 VA Den Haag
tel 088 9792508
e-mail k.jellema@mchaaglanden.nl

Haaglanden Medisch Centrum

HMC leidt in grote getale personeel op. Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Haaglanden Medisch Centrum
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

tel.: 088 9792508
website: werkenbijhmczorg.nl