Differentiatiestage Neuro-oncologie Neuro-oncologie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het neuro-oncologisch centrum van Haaglanden Medisch Centrum (HMC)
Haaglanden Medisch Centrum is in de regio Den Haag een specialistisch centrum voor patiënten met een primaire hersentumor, met een concentratie van neurologische, medisch-oncologische, neurochirurgische en radiotherapeutische expertise. De kernactiviteiten van het neuro-oncologisch centrum zijn de behandeling van patiënten met hersentumoren, zowel primaire hersentumoren als metastasen en neurologische complicaties van kanker. Uniek in HMC is de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een hersentumor door neuro-oncoloog, neurochirurg, radiotherapeut en internist-oncoloog, ondersteund door gespecialiseerde verpleegkundigen. Het afgelopen jaar zijn meer dan 100 patiënten met een primaire hersentumor in het neuro-oncologisch centrum van HMC behandeld. Op de verpleegunit zijn meerdere bedden gereserveerd voor neuro-oncologische patiëntenzorg. Daarnaast worden op de dagbehandeling vrijwel dagelijks patiënten met een hersentumor opgenomen, voor diagnostische doeleinden (bv liquorpunctie) en toediening van chemotherapeutica of andere medicatie in trialverband. Er zijn 3 neuro-oncologen, 3 oncologisch neurochirurgen, 2 radiotherapeuten en 3 internist-oncologen. Er is wekelijks (maandag 16.30 uur) een multidisciplinaire neuro-oncologiebespreking, waar nieuwe en controle patiënten met primaire hersentumoren en neurologische complicaties van kanker worden besproken. Er wordt geparticipeerd in meerdere nationale en internationale neuro-oncologische trials, ondermeer in EORTC verband. Verder verzorgen de neuro-oncologen een door het IKNL ondersteunde consultdienst Neuro-Oncologie in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp en het Reinier de Graaf Ziekenhuis te Delft. In de afgelopen jaren is er een meer intensieve samenwerking tot stand gekomen met de afdelingen neurologie, neurochirurgie en radiotherapie van het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC), om een deel van de neuro-oncologische patiënten door te verwijzen naar HMC.

Verantwoordelijk opleider: Prof. Dr. Martin J.B. Taphoorn
Organisator stage: Dr. Maaike J. Vos en Prof. Dr. Martin J.B. Taphoorn
Contactpersoon en begeleider: Dr. Maaike J. Vos (e-mail: m.vos@haaglandenmc.nl )

Neuro-oncologisch centrum:
Prof. Dr. Martin J.B. Taphoorn
Dr. Maaike J. Vos
Neurochirurgen:
Drs. Rob Walchenbach
Drs. Alfred Kloet
Radiotherapeuten:
Drs. Ruud G.J. Wiggenraad
Dr. Antoinette Y. Verbeek
Internist-Oncologen:
Drs. Helgi H. Helgason
Drs. Rianne M. Oosterkamp
Dr. Frank J.F. Jeurissen
Neuroradiologen:
Dr. Geert J. Lycklama à Nijeholt
Drs. Bas F.W. van der Kallen
Neuropsycholoog:
Drs. Esther J. Habets
Neuro-Oncologie verpleegkundigen:
Mw. Hanneke Zwinkels
Mw. Ellen Gortmaker
Epilepsie-verpleegkundige:
Mw. Karin Boutrus

Sollicitatie en contact

Heeft u belangstelling voor deze stage? Neem dan contact op met Dr. Maaike J. Vos (m.vos@haaglandenmc.nl)

Afdeling Neurologie, Haaglanden Medisch Centrum
Postbus 432
2501 CK Den Haag
070-3302508

Haaglanden Medisch Centrum

HMC leidt in grote getale personeel op. Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Haaglanden Medisch Centrum
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

tel.: 088 9792508
website: werkenbijhmczorg.nl