Differentiatiestage Artroscopische chirurgie Artroscopische chirurgie, sportgeneeskunde, traumatologie

Duur: 
6 maanden
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

Aan de hand van het landelijke opleidingplan van de NOV en de MSRC-regelgeving is in het lokaal opleidingsplan van de opleidingsregio omschreven hoe de AIOS zijn/haar individuele opleiding vormgeeft. Ook dient het als richtlijn voor de lokale opleiders en betrokken stafleden.
In het opleidingsschema wordt gestreefd de AIOS de keuze te geven om 3 jaar in de moederkliniek en één jaar op een van de andere locaties geplaatst te worden, of 2 jaar in de moederkliniek, 1 jaar elders en nog 1½ jaar in de moederkliniek, met een minimum van 1 jaar per kliniek.

Competenties
De te leren competenties bestaan uit de kritische beroepsactiviteiten zoals omvat in een 70-tal orthopedische standaard behandelingen (OSB’s), gipstechniek, schoenvoorzieningen en supplementen, orthesen en expertises.

Overzicht competenties

Sollicitatie en contact

Sollicitaties, voorzien van C.V., kunt u richten aan het secretariaat Centrum voor Beweging, E.R.A. van Arkel, lokatie Westeinde. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar: orthopedie@mchaaglanden.nl; 070 - 330 2056.

Haaglanden Medisch Centrum

HMC leidt in grote getale personeel op. Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Haaglanden Medisch Centrum
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

tel.: 088 9792508
website: werkenbijhmczorg.nl