Differentiatiestage Oncologie Oncologische Chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Multiculturele patiënten populatie kenmerkend voor een stadsziekenhuis. Er zijn gespecialiseerde poliklinieken waarbij de oncologie en gastro-intestinale chirurgie gecombineerd zijn. Het aanbod van patiënten is gevarieerd. De MDL afdeling is groeiende met daardoor toename van het aantal gediagnosticeerde GE maligniteiten.

Colo-rectale tumoren  worden open en laparoscopisch verwijderd.  Er is op de locatie WZ een level 3 IC  waardoor complexe chirurgie met adequate back-up kan worden uitgevoerd.

MCH is een tertiair verwijzingscentrum voor locally advanced (T4)  en recidief rectum carcinomen (IORT) en voor levertumoren/ metastasen. In samenwerking met de plastische chirurgie worden grote bekken bodem defecten met spier + evt huidtransposities gesloten.
Mammacarcinoom wordt zo mogelijk met eenmalige intra-operatieve radiotherapie behandeld. - portfolio via VREST

Sollicitatie en contact

Brief of mail met referenties en CV naar
a.marinelli@mchaaglanden.nl, of
Dr A.W.K.S. Marinelli
Postbus 432
2501 CK Den Haag

Haaglanden Medisch Centrum

HMC leidt in grote getale personeel op. Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Haaglanden Medisch Centrum
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

tel.: 088 9792508
website: werkenbijhmczorg.nl