Basisopleiding Psychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie stage ziekenhuispsychiatrie en consultatieve psychiatrie

Aanvang: 
22-04-2016

Wat gaat de aios leren?

Het Medisch Centrum Haaglanden bestaat uit 3 locaties: Westeindeziekenhuis, Antoniushove (Leidschendam) en het Bronovoziekenhuis, waar vooralsnog geen stageplaatsen zijn. In het Medisch Centrum Haaglanden zijn op de 3 locaties 7 psychiaters werkzaam. Het team bestaat verder uit consultatief psychiatrisch verpleegkundigen (1 op elke locatie) en een verpleegkundig specialist. Vanuit Parnassia worden in het MCH 2 AIOS-stages consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie vervuld binnen de basisopleiding, daarnaast zijn 1-2 HAIO's werkzaam (3-mnds-stage), 3 ANIOS en evt keuze-AIOS.

Op de locatie van het Westeindeziekenhuis bevindt zich de MPU met 6 bedden, waar kennis verworven kan worden omtrent somatische en psychiatrische comorbiditeit. Tevens is op het Westeinde een grote, drukke SEH, waar tijdens kantooruren door de ziekenhuispsychiatrie zelf de SEH-spoedconsulten worden verricht. Door de ligging van het Westeindeziekenhuis in de binnenstad is hier een grote culturele diversiteit aan patienten en een stevig aandeel grote-stadsproblematiek vanuit zwakkere sociale milieus.

Op 2 locaties is een POP-poli en verder bescheiden poliklinische capaciteit tbv nazorg en inventariserende poliklinische consultmogelijkheden met korte behandelmogelijkheid voor patiënten verwezen door de medisch specialsiten uit het ziekenhuis.

Hoe ga ik leren?

De psychiatrische consulten op alle verpleegafdelingen en het werk op de MPU bieden een breed scala aan comorbiditeitsproblematiek en benodigde afstemming met de andere medische disciplines , waarbij verdiepende kennis en vaardigheden qua medisch inhoudelijk handelen, samenwerken en benodigde communicatieve vaardigheden kunnen worden opgedaan. Het laagdrempelige contact met de diverse stafleden/supervisoren is kenmerkend voor deze stageplaatsen.

 

Sollicitatie en contact

opleider stage ziekenhuis- en consultatieve psychiatrie: dr. Marjolein Bannink,

070 3302495(secr) of via mail:  m.bannink@mchaaglanden.nl

plv opleider: Ferdi Balk

070 3302495 (secr) of f.balk@mchaaglanden.nl

Haaglanden Medisch Centrum

HMC leidt in grote getale personeel op. Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Haaglanden Medisch Centrum
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

tel.: 088 9792508
website: werkenbijhmczorg.nl