Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Bekkenbodem

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De bekkenbodem is ‘booming’. Technieken komen en gaan, struikelen over elkaar met of zonder synthetische meshes, vaginale, laparoscopische en abdominale benaderingen.
MAAR:
hoe kies ik voor de individuele patiënt de meest passende oplossing? Hoe weeg ik het risico van synthetisch materiaal op toekomstige complicaties als erosie en infectie mee? Daarnaast is de recidief prolaps een toenemend probleem.

Nadruk op diagnostiek en therapiekeuze is de enige juiste stap om thuis te raken in de bekkenbodempathologie. Denk kritisch mee, discussieer mee, waar nodig multidisciplinair. Verdiep je in het krachtenspel en de virtuele vectoren in het bekken.
Leer vervolgens technieken en oplossingen die niet altijd tot het basispakket van de gynaecoloog horen, maar voor de patiënt waardevol zijn en voor de dokter een echte differentiatie betekenen.

Afhankelijk van de ervaringen voorafgaande aan deze stage is het mogelijk bekwaamheidsniveau 4 te behalen voor bekkenbodem gerelateerde ingrepen zoals Labhart, colpocleisis, ManchesterFothergill en Sacro-spinale fixatie.

In overleg met de opleider worden de leerdoelen geformuleerd.

Hoe ga ik leren?

In Noordwest Alkmaar werken we met 13 gynaecologen waarvan 3 gynaecologen urogynacologie/bekkenbodem als aandachtsgebied hebben. In de setting van Noordwest krijgen aios de gelegenheid om veel patiënten te zien. Je werkzaamheden bestaan uit:

  • meedraaien in de polikliniek,
  • meedraaien op de OK, eerst onder supervisie, daarna zelfstandig,
  • elke 6 weken het multidisciplinair bekkenbodemspreekuur.

Iedere 3 maanden is er een voortgangsgesprek met de opleider en een vertegenwoordiger van het aandachtsgebied urologie/bekkenbodem. De te behalen EPA's worden gevuld met KPB's en OSATs waarbij alle competenties worden getoetst.

Video

Noordwest differentiatiestages gynaecologie

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie en sollicitatie kunt u een brief of e-mail sturen naar:

Noordwest Ziekenhuisgroep
T.a.v.  dr. A.H. Adriaanse, gynaecoloog met aandachtsgebied bekkenbodem

afdeling Gynaecologie, huisnummer 122
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

of per e-mail: a.h.adriaanse@nwz.nl

of telefonisch contact opnemen:
tel.: 072-5482920
www.nwz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste!

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx