Differentiatiestage Obstetrie Perinatologie

Aanvang: 
22-07-2016
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In een groot perifeer ziekenhuis met 2000 tot 2100 bevallingen per jaar kun je alle facetten van de verloskunde leren:

  • begeleiding hoog risico zwangerschappen (monochoriale gemelli, etc.) waarbij wij zelf alle echo's maken behoudens GUO/SEO, 
  • supervisie verloskamers,
  • eigen OK programma dan wel onder supervisie zoals bijvoorbeeld cerclage aanleggen, 
  • themaspreekuur met zorgpad psychosociale problematiek, 
  • overleg cq risicoselectie met eerste lijn en 
  • meelopen in de eerste lijn.

Omdat wij geen vast stagesysteem hebben is het mogelijk om ook andere leerdoelen te verwezenlijken. Kortom we maken samen een individueel opleidingsplan op maat.

Hoe ga ik leren?

De afdeling gynaecologie Noordwest heeft 13 stafleden waarvan per 2018 zes  stafleden werkzaam binnen aandachtsgebied obstetrie, twee stafleden en echoscopist (VUMC) verrichten GUO’s. Doorgaans zijn er 5 aios en 4 anios werkzaam in de kliniek.

Cijfers en aantallen in onze kliniek:

  • Aantal partus 2e lijn: rond 2100
  • Aantal SEO: 420 per jaar
  • Aantal GUO:  550 per jaar (GUO 2: 140)
  • Aantal sectio:  500 per jaar

Je werkt als gynaecoloog mee waarbij je dagdelen werkzaam bent op de polikliniek, verloskamers en OK. Ook bestaat de mogelijkheid om dagdelen poliklinische OK's te verrichten.

 

De stage kan gedurende 6 tot 12 maanden plaatsvinden aan het eind van de opleiding. Er wordt zonder blokkensysteem gewerkt, waardoor continuïteit van zorg over de periode beter gewaarborgd kan worden (denk aan hoog risico poli zwangeren en psychosociaal spreekuur).

Vooraf aan de stage vindt een kennismakingsgesprek plaats met de opleider om te inventariseren wat de leerdoelen zijn en vervolgens wordt  een programma opgesteld.

 

Tijdens de werkzaamheden in de kliniek werkt de Aios aan de beschreven leerdoelen. Supervisie vindt al naar gelang de zelfstandigheid in direct contact of op afstand plaats. De te behalen EPA's worden gevuld met KPB's en OSATs waarbij alle competenties worden getoetst. Iedere 3 maanden is er een voortgangsgesprek met opleider  en waarnemend opleider.

Video

Noordwest differentiatiestages gynaecologie

Sollicitatie en contact

Voor informatie en/of sollicitatie:

dr.J.M.J. Bais, gynaecoloog en opleider

Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar
Postbus 501 1800 AM Alkmaar
tel: 072-5482920, e-mail: j.m.j.bais@nwz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn wij door Elsevier benoemd tot het beste ziekenhuis van Nederland. Samen beter, samen de beste!

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx