Differentiatiestage Kinder- en jeugdpsychiatrie Psychosociale kindergeneeskunde, in het bijzonder de kinderpsychiatrie

Aanvang: 
06-02-2017
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze differentiatiestage richt zich op de psychosociale kindergeneeskunde en heeft een intensieve samenwerking met Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, in Alkmaar. Vanuit het oogpunt van de kindergeneeskunde wordt in overleg een keuze gemaakt uit een aantal thema's: ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen, ongelukken, intoxicaties en misbruik of mictie- en defaecatieproblemen.

De stage is voor een aios kindergeneeskunde. Er is één stageplek beschikbaar in deze stage en de aanvang is 1 april of 1 oktober.

De vakgroep Kindergeneeskunde bestaat uit 9 kinderartsen, 4 aios, 4 anios en 2 arts-onderzoekers. Binnen het ziekenhuis is een speciale werkgroep 'kindermishandeling' waarin de kinderartsen leidinggevend zijn. De kindergeneeskunde van het Medisch Centrum Alkmaar bestaat uit de volgende afdelingen:
- Kinder- en tienerafdeling
- Neonatologie
- Kinderdagbehandeling
- Polikliniek

Triversum helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.

De algemene leerdoelen van de differentiatiestage psychosociale kindergeneeskunde zijn:

 • het verrichten van een consult in de psychosociale kindergeneeskunde;
 • het gericht aanvragen en interpreteren van functieonderzoek, indien van belang;
 • het maken van een EBP of richtlijn binnen dit deelgebied;
 • vergaren van kennis ten aanzien van de sociale kaart.

Voor verdere verdieping is het wenselijk tijdens de stage een keuze te maken uit:

 • functionele stoornissen
 • kindermishandeling
 • 'het natte kind'
 • gedragsproblemen en psychiatrische problematiek
 • middelenmisbruik
 • jeugdgezondheidszorg

Binnen Triversum wordt meegedraaid in de polikliniek, waaronder de volgende werkzaamheden:

 • intakes doen
 • farmacotherapie
 • psychiatrisch onderzoek
 • crisisbeoordeling
 • ontwikkelingsanamnese
 • gezinsdiagnostisch onderzoek
 • adviesgesprek
 • intake en MDO
 • verslaglegging psychiatrisch onderzoek

Hoe ga ik leren?

Minimaal drie maanden voor aanvang van de stage vindt een gesprek plaats met de aios en stagebegeleider om POP en wensen en mogelijkheden met de aios te bespreken in zowel Noordwest als binnen Triversum.

De stage is opgebouwd uit zes weken poliklinische stage in Noordwest Ziekenhuisgroep en zes weken stage kinderpsychiatrie in Triversum. De poliklinische stage bestaat uit het zelfstandig zien van patiënten met psychosociale problematiek. Tijdens de polistage worden geen klinische taken verricht. Daarnaast maakt de aios een protocol of zal een bestaand protocol toetsen op het gebied van uitvoering psychosociale geneeskunde, of een CAT uitvoeren over een onderwerp uit dit deelgebied.

Binnen Triversum wordt de aios gekoppeld aan een psychiater en wordt meegelopen met verschillende afspraken. Daarnaast is de aios oproepbaar voor het bijwonen van ad-hoc gebeurtenissen waaronder een crisisopname, crisisbeoordeling, intakegesprek/opnamegesprek, psa D & A. Facultatief is er mogelijkheid om eenmalig een multidisciplinair overleg en indicatiestelling bij te wonen in het Transferium (jeugdzorg intensieve behandeling voor terugkeer in de samenleving); dit is afhankelijk van de periode waarin de stage plaatsvindt.

Daarnaast 2 tot 3 keer per maand op maandag onderwijs (CAT, klinische presentatie) en medisch wetenschappelijke staf en één keer per 2 weken het bijwonen van de opnamecommissie, waarin casussen besproken worden met betrekking tot klinische aanmeldingen en waar ook complicatiebesprekingen plaatsvinden.

De werkdagen in de Triversumstage zijn voornamelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Deze dagen bieden de meeste mogelijkheden om een gevarieerd aanbod te zien van facetten van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Afhankelijk van de stageperiode in het jaar kan de dinsdag als werkdag wijzigen. De woensdag is een Noordwest-werkdag. In week 5 of 6 van de stage binnen Triversum zal de aios een klinische les verzorgen over een kindergeneeskundig onderwerp waar op dat moment behoefte aan is. Dit gaat in overleg met de superviserend kinderarts in Noordwest.

Beoordeling

Bij aanvang van zowel polistage als stage in Triversum vindt een introductiegesprek plaats, na 3 weken een voortgangsgesprek en na 6 weken een eindgesprek. Daarnaast zijn er in Noordwest dagelijks supervisiemomenten waarbij onder andere door een one-way screenobservatie en KPB's getoetst zal worden. Toetsing bij Triversum vindt plaats door KPB's psychiatrisch onderzoek (tenminste twee keer door aios) en verslaglegging psychiatrisch onderzoek. En na bijwonen psa's doet de aios zelf een psa onder supervisie van de psychiater.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie en sollicitatie kunt u een brief of e-mail sturen naar:

Noordwest Ziekenhuisgroep
T.a.v.  drs. N. Buter, kinderarts
afdeling Kindergeneeskunde, huisnummer 119
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

n.h.buter@nwz.nl

Vermeld daarbij je achternaam, voornaam, titel, huidige opleidingskliniek, welk jaar van de opleiding je nu zit, instelling, mobiel telefoonnummer en emailadres.

Telefonisch contact opnemen kan ook:
tel.: 072-5484444
www.nwz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste!

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx